Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

World Shipping Council

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 32416571968-71
Data rejestracji: 07/07/2009 17:36:17

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 11/03/2015 17:23:34
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 11/03/2015 17:23:34
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 11/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

World Shipping Council

WSC

Non-profit corporation, organized under the laws of Washington, D.C.

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

15th Street, 1156
Suite 300
20005 Washington D.C.
STANY ZJEDNOCZONE

(+1) 2025891230

Avenue des Gaulois 34
B1040 Brussels
BELGIA

(+32) 27342267

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Chris Koch

President and CEO

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Lars Kjaer

Vice President

    Cele i zakres obowiązków

The World Shipping Council comprises 29 members representing approximately 90 percent of the global liner vessel capacity and transporting approximately 130 million TEU annually. Its goal is to provide a coordinated voice for the liner shipping industry in its work with policymakers and other industry groups with an interest in international transportation.
Through its permanent office in Brussels established in 2007, the World Shipping Council partners with the relevant institutions in the European Union. Its objective is to improve understanding of the liner shipping industry among EU decision makers in order to ensure the efficiency of EU decisions impacting the liner shipping industry. Much of the permanent office's activity is devoted to the development of new EU customs regulations that enhance cargo security without impeding the flow of legitimate cargo.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

- Implemetation of the Union Customs Code
- Implementation of the EU Reporting Formalities directive 2010/65/EC
- Revision of Regulation 515/97/EC
- 2015 Review of the EU Maritime Strategy.
- Establishment of an EU Maritime Space without barriers
- Blue Belt project / reduction of administrative burdens for maritime carriers.

Supporting Organisation of the European Shipping Week (2-6 March 2015:
https://www.europeanshippingweek.com/

WSC Brochure 'Liner Shipping' an introduction and key facts:
http://www.worldshipping.org/industry-issues/security/cargo-and-the-supply-chain/eu-programs-and-issues/european-union-programs-and-issues

WSC Positions and Statements concerning UCC Implementation and Directive 2010/65/EC can be found at:
http://www.worldshipping.org/industry-issues/security/cargo-and-the-supply-chain/EU-customs-and-vessel-reporting-formalities


 

Nie

Nie

E032593 - Expert Group on Maritime Administrative Simplification and Electronic Information Services
E03110 - Customs Business Group
E02134 - Trade Contact Group

Nie

Nie

The permanent office's activity has been devoted primarily to the development of the new EU cargo security regulations. It is also the contact point for EU competition law relating to the liner shipping industry. In addition, it is involved in various transportation and environmental issues at the European level.

In the last two years the WSC has responded to two EC public consultations:
1. Public Consultation on the European Union e-Freight Initiative
26.10.2012 to 31.01.13

2. Draft Commission Regulation amending Regulation (EC) No 906/2009 on Liner Shipping Consortia as regards its period of application
27.02.2014 to 31.03.2014

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • cła
  • handel
  • konkurencja
  • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
  • rynek wewnętrzny
  • sieci transeuropejskie
  • sprawy ogólne i instytucjonalne
  • środowisko
  • stosunki zewnętrzne
  • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

http://www.worldshipping.org/about-the-council/member-corporations

    Dane finansowe:

08/2013  -  07/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
Yes