Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

World Shipping Council

Tunnistenumero rekisterissä: 32416571968-71
Rekisteröintipäivä: 07/07/2009 17:36:17

Tietoja päivitetty viimeksi: 10/06/2014 13:40:01
Edellinen vuotuinen päivitys: 10/06/2014 13:40:01

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

World Shipping Council

WSC

Non-profit corporation, organized under the laws of Washington, D.C.

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

15th Street, 1156
Suite 300
20005 Washington D.C.
YHDYSVALLAT

(+1) 2025891230

(+) 

World Shipping Council
Avenue des Gaulois 34
1040 Brussels
Belgium

Tel. (+32)27342267

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Chris Koch

President and CEO

    EU-suhteista vastaava henkilö

Lars Kjaer

Vice President

    Tavoitteet ja tehtävät

The World Shipping Council comprises 29 members representing approximately 90 percent of the global liner vessel capacity and transporting approximately 130 million TEU annually. Its goal is to provide a coordinated voice for the liner shipping industry in its work with policymakers and other industry groups with an interest in international transportation.
Through its permanent office in Brussels established in 2007, the World Shipping Council partners with the relevant institutions in the European Union. Its objective is to improve understanding of the liner shipping industry among EU decision makers in order to ensure the efficiency of EU decisions impacting the liner shipping industry. Much of the permanent office's activity is devoted to the development of new EU customs regulations that enhance cargo security without impeding the flow of legitimate cargo.

maailmanlaajuisia

    Toimet

The permanent office's activity has been devoted primarily to the development of the new EU cargo security regulations. It is also the contact point for EU competition law relating to the liner shipping industry. In addition, it is involved in various transportation and environmental issues at the European level.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

3

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Euroopan laajuiset verkot
  • Kauppapolitiikka
  • Kilpailu
  • Liikenne
  • Sisämarkkinat
  • Tulli
  • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
  • Ulkosuhteet
  • Yleiset ja institutionaaliset asiat
  • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

08/2012  -  07/2013

>= 200 000  € - < 250 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Yes