Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

World Shipping Council

Identifikační číslo v rejstříku: 32416571968-71
Datum registrace: 07/07/2009 17:36:17

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/06/2014 13:40:01
Datum poslední roční aktualizace je: 10/06/2014 13:40:01

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

World Shipping Council

WSC

Non-profit corporation, organized under the laws of Washington, D.C.

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

15th Street, 1156
Suite 300
20005 Washington D.C.
SPOJENÉ STÁTY

(+1) 2025891230

(+) 

World Shipping Council
Avenue des Gaulois 34
1040 Brussels
Belgium

Tel. (+32)27342267

    Osoba s právní odpovědností

pan  Chris Koch

President and CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Lars Kjaer

Vice President

    Cíle a úkoly

The World Shipping Council comprises 29 members representing approximately 90 percent of the global liner vessel capacity and transporting approximately 130 million TEU annually. Its goal is to provide a coordinated voice for the liner shipping industry in its work with policymakers and other industry groups with an interest in international transportation.
Through its permanent office in Brussels established in 2007, the World Shipping Council partners with the relevant institutions in the European Union. Its objective is to improve understanding of the liner shipping industry among EU decision makers in order to ensure the efficiency of EU decisions impacting the liner shipping industry. Much of the permanent office's activity is devoted to the development of new EU customs regulations that enhance cargo security without impeding the flow of legitimate cargo.

celosvětové

    Činnosti

The permanent office's activity has been devoted primarily to the development of the new EU cargo security regulations. It is also the contact point for EU competition law relating to the liner shipping industry. In addition, it is involved in various transportation and environmental issues at the European level.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Doprava
  • Hospodářská soutěž
  • Obchod
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Transevropské sítě
  • Vnější vztahy
  • Vnitřní trh
  • Zahraniční a bezpečnostní politika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

08/2012  -  07/2013

>= 200 000  € a < 250 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Yes