Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

World Shipping Council

Identifikační číslo v rejstříku: 32416571968-71
Datum registrace: 07/07/2009 17:36:17

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/03/2015 17:23:34
Datum poslední roční aktualizace je: 11/03/2015 17:23:34
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 11/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

World Shipping Council

WSC

Non-profit corporation, organized under the laws of Washington, D.C.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

15th Street, 1156 Suite 300
20005 Washington D.C.
SPOJENÉ STÁTY

(+1)2025891230

Avenue des Gaulois 34
B1040 Brussels
BELGIE

(+32)27342267

    Osoba s právní odpovědností

pan  Chris Koch

President and CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Lars Kjaer

Vice President

    Cíle a úkoly

The World Shipping Council comprises 29 members representing approximately 90 percent of the global liner vessel capacity and transporting approximately 130 million TEU annually. Its goal is to provide a coordinated voice for the liner shipping industry in its work with policymakers and other industry groups with an interest in international transportation.
Through its permanent office in Brussels established in 2007, the World Shipping Council partners with the relevant institutions in the European Union. Its objective is to improve understanding of the liner shipping industry among EU decision makers in order to ensure the efficiency of EU decisions impacting the liner shipping industry. Much of the permanent office's activity is devoted to the development of new EU customs regulations that enhance cargo security without impeding the flow of legitimate cargo.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- Implemetation of the Union Customs Code
- Implementation of the EU Reporting Formalities directive 2010/65/EC
- Revision of Regulation 515/97/EC
- 2015 Review of the EU Maritime Strategy.
- Establishment of an EU Maritime Space without barriers
- Blue Belt project / reduction of administrative burdens for maritime carriers.

Supporting Organisation of the European Shipping Week (2-6 March 2015:
https://www.europeanshippingweek.com/

WSC Brochure 'Liner Shipping' an introduction and key facts:
http://www.worldshipping.org/industry-issues/security/cargo-and-the-supply-chain/eu-programs-and-issues/european-union-programs-and-issues

WSC Positions and Statements concerning UCC Implementation and Directive 2010/65/EC can be found at:
http://www.worldshipping.org/industry-issues/security/cargo-and-the-supply-chain/EU-customs-and-vessel-reporting-formalities


 

Ne

Ne

E032593 - Expert Group on Maritime Administrative Simplification and Electronic Information Services
E03110 - Customs Business Group
E02134 - Trade Contact Group

Ne

Ne

The permanent office's activity has been devoted primarily to the development of the new EU cargo security regulations. It is also the contact point for EU competition law relating to the liner shipping industry. In addition, it is involved in various transportation and environmental issues at the European level.

In the last two years the WSC has responded to two EC public consultations:
1. Public Consultation on the European Union e-Freight Initiative
26.10.2012 to 31.01.13

2. Draft Commission Regulation amending Regulation (EC) No 906/2009 on Liner Shipping Consortia as regards its period of application
27.02.2014 to 31.03.2014

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Doprava
  • Hospodářská soutěž
  • Obchod
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Transevropské sítě
  • Vnitřní trh
  • Vnější vztahy
  • Zahraniční a bezpečnostní politika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.worldshipping.org/about-the-council/member-corporations

    Finanční údaje

08/2013  -  07/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Yes