Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Id-nummer i registret: 3227896404-81
Registreringsdag: 17/09/2008 22:13:48

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 31/03/2015 15:23:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 15:23:04
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Piotr Wierzchowski

Ekspert ds.pozyskiwania dotacji unijnych

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

Marszałkowska, 111
00-102 WARSZAWA
POLEN

(+48) 222072147

    Juridiskt ansvarig

Piotr Wierzchowski

Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Piotr Wierzchowski

Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

    Mål och uppdrag

Kompleksowa obsługa certyfikowanego eksperta do spraw pozyskiwania dotacji unijnych dla:
- start up /biznesowy, społeczny non profit/
- nowo powstających firm
- małych i średnich firm
- dużych przedsiębiorstw
- wolnych zawodów
- przedsiębiorców
- samorządów
- organizacji non-profit

Zarządzanie serwisem internetowym: www.DOTACJE.eu.com przeznaczonym dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

Udzielanie szkolenia i stażu asystenckiego dla uzyskania certyfikatu eksperta ds.pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

a


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kompleksowa obsługa dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy
europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

.

.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

>= 1 000 000 €

.

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Brak

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.