Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Wierzchowski Piotr

Id-nummer i registret: 3227896404-81
Registreringsdag: 2008-09-17 22:13:48

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-12 21:02:27
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-12 21:02:27


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Wierzchowski Piotr
Förkortning: Wierzchowski
Associationsform (rättslig ställning): Ekspert ds.pozyskiwania dotacji unijnych
Webbplats: http://www.dotacje.eu.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Piotr Wierzchowski
Befattning: Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Piotr Wierzchowski
Befattning: Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Marszałkowska  111
00-102 WARSZAWA
POLEN
Telefon: (+48) 222072147
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Zawodowy LOBBYSTA.
Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
prowadzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP, pozycja Nr.00124

PRZEDSTAWICIELSTWO W BRUKSELI:
Piotr Wierzchowski
Brussels EU Commission
Rond Point Schuman 6
Box 5
1040 Brussels

Kontakt bezpośredni wyłącznie po umówieniu się.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Kompleksowa obsługa certyfikowanego eksperta do spraw pozyskiwania dotacji unijnych dla:
- start up /biznesowy, społeczny non profit/
- nowo powstających firm
- małych i średnich firm
- dużych przedsiębiorstw
- wolnych zawodów
- przedsiębiorców
- samorządów
- organizacji non-profit

Zarządzanie serwisem internetowym: www.DOTACJE.eu.com przeznaczonym dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

Udzielanie szkolenia i stażu asystenckiego dla uzyskania certyfikatu eksperta ds.pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Kompleksowa obsługa dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy
europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Brak

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 09/2013 - 09/2014
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 900000  € och < 1000000  €

Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 900000 € men mindre än 1000000 €.
 • Wierzchowski Piotr

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 10 000 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Brak

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.