Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Identifikacijska številka v Registru: 3227896404-81
Datum registracije: 17/09/2008 22:13:48

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 19/12/2015 01:40:22
Datum zadnje letne spremembe: 19/12/2015 01:40:22
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 19/12/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Piotr Wierzchowski

Brak

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Samozaposleni svetovalci

    Kontaktni podatki

Marszałkowska, 111
00-102 WARSZAWA
POLJSKA

(+48)222072147

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Piotr Wierzchowski

Ekspert

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Piotr Wierzchowski

Ekspert

    Cilji in naloge

zainteresowania zagadnieniami z zakresu równości płci lub zabezpieczenia społecznego

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Przygotowywanie stanowiska w sprawie konsultacji społecznych w zakresie:
Zasad równego traktowania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
tj.wdrożenia i stosowania dyrektywy Rady 79/7/EWG w sprawie stopniowego
wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego

do przedstawienia przed
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów,
Dział ds. ustawodawstwa w zakresie równości (JUST D.1)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

.

.

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

.

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.