Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Wierzchowski Piotr

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 3227896404-81
Data Reġistrazzjoni: 17/09/2008 22:13:48

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 21/08/2013 15:47:34
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 21/08/2013 15:47:34


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Wierzchowski Piotr
Akronimu:
Statut legali: Ekspert
Websajt: http://wierzchowski.com.pl

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Piotr Wierzchowski
Kariga: Samodzielny Ekspert

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Piotr Wierzchowski
Kariga: Ekspert

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1/12 Niecała 
Pabianice 95-200
IL-POLONJA
Numru tat-telefon: (+48) 885958814
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Wpis na listę zawodowej działalności lobbingowej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, nr. 00124

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Pozyskiwanie dofinansowywania ze środków Unii Europejskiej w zakresie: zdrowia publicznego.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Pozyskiwanie dofinansowywania ze środków Unii Europejskiej w zakresie: zdrowia publicznego.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Saħħa pubblika

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Brak

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 09/2010 - 09/2011
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
  • Wierzchowski Piotr

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Brak

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.