Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Wierzchowski Piotr

Идентификационен номер в Регистъра: 3227896404-81
Дата на регистрация: 08-9-17 22:13:48

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-8-21 15:47:34
Последната годишна актуализация е извършена на 13-8-21 15:47:34


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Wierzchowski Piotr
Инициали:
Правен статут: Ekspert
Уебсайт: http://wierzchowski.com.pl

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Piotr Wierzchowski
Длъжност: Samodzielny Ekspert

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Piotr Wierzchowski
Длъжност: Ekspert

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Niecała  1/12
95-200 Pabianice
ПОЛША
Телефонен номер: (+48) 885958814
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Wpis na listę zawodowej działalności lobbingowej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, nr. 00124

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Pozyskiwanie dofinansowywania ze środków Unii Europejskiej w zakresie: zdrowia publicznego.
Интересите, представяни от организацията, са на:
  • регионално равнище
  • национално равнище
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Pozyskiwanie dofinansowywania ze środków Unii Europejskiej w zakresie: zdrowia publicznego.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Обществено здраве

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Brak

Финансови данни

Отчетна година: 09/2010 - 09/2011
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
< 50000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
  • Wierzchowski Piotr

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Brak

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.