Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Идентификационен номер в Регистъра: 3227896404-81
Дата на регистрация: 17/09/2008 22:13:48

Информацията за този субект е била последно изменена на: 31/03/2015 15:23:04
Последната годишна актуализация е извършена на: 31/03/2015 15:23:04
Следваща актуализация най-късно до: 31/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

DORADZTWO WIERZCHOWSKI

Piotr Wierzchowski

Ekspert ds.pozyskiwania dotacji unijnych

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Самостоятелно заети консултанти

    Координати за връзка

Marszałkowska, 111
00-102 WARSZAWA
ПОЛША

(+48) 222072147

    Правно отговорно лице

Господин  Piotr Wierzchowski

Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Piotr Wierzchowski

Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

    Цели и задачи

Kompleksowa obsługa certyfikowanego eksperta do spraw pozyskiwania dotacji unijnych dla:
- start up /biznesowy, społeczny non profit/
- nowo powstających firm
- małych i średnich firm
- dużych przedsiębiorstw
- wolnych zawodów
- przedsiębiorców
- samorządów
- organizacji non-profit

Zarządzanie serwisem internetowym: www.DOTACJE.eu.com przeznaczonym dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

Udzielanie szkolenia i stażu asystenckiego dla uzyskania certyfikatu eksperta ds.pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

a


 

Не

Не

Не

Не

Не

Kompleksowa obsługa dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy
europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1  

1

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

.

.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

>= 1 000 000 €

.

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

Brak

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.