Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Wierzchowski Piotr

Идентификационен номер в Регистъра: 3227896404-81
Дата на регистрация: 08-9-17 22:13:48

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-12 21:02:27
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-12 21:02:27


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Wierzchowski Piotr
Инициали: Wierzchowski
Правен статут: Ekspert ds.pozyskiwania dotacji unijnych
Уебсайт: http://www.dotacje.eu.com

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Piotr Wierzchowski
Длъжност: Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Piotr Wierzchowski
Длъжност: Osoba fizyczna - Ekspert ds.dotacji unijnych

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Marszałkowska  111
00-102 WARSZAWA
ПОЛША
Телефонен номер: (+48) 222072147
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Zawodowy LOBBYSTA.
Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
prowadzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP, pozycja Nr.00124

PRZEDSTAWICIELSTWO W BRUKSELI:
Piotr Wierzchowski
Brussels EU Commission
Rond Point Schuman 6
Box 5
1040 Brussels

Kontakt bezpośredni wyłącznie po umówieniu się.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Kompleksowa obsługa certyfikowanego eksperta do spraw pozyskiwania dotacji unijnych dla:
- start up /biznesowy, społeczny non profit/
- nowo powstających firm
- małych i średnich firm
- dużych przedsiębiorstw
- wolnych zawodów
- przedsiębiorców
- samorządów
- organizacji non-profit

Zarządzanie serwisem internetowym: www.DOTACJE.eu.com przeznaczonym dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

Udzielanie szkolenia i stażu asystenckiego dla uzyskania certyfikatu eksperta ds.pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Kompleksowa obsługa dla polskich przedsiębiorców ukierunkowanych na uzyskanie środków z funduszy
europejskich z indywidualnie dopasowaną pomocą w finansowaniu inwestycji.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Brak

Финансови данни

Отчетна година: 09/2013 - 09/2014
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 900000  € и < 1000000  €

Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 900000 € и по-малък от 1000000 €.
 • Wierzchowski Piotr

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 10 000 000 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Brak

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.