Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

INARA Initiative Aufsichtsräte Austria

Tunnistenumero rekisterissä: 32270424882-28
Rekisteröintipäivä: 3.1.2011 14:18:32

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.1.2014 12:59:12
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.1.2014 12:59:12


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: INARA Initiative Aufsichtsräte Austria
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: GmbH
Internet-osoite: http://www.inara.at

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dr. Viktoria Kickinger
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführerin

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Viktoria Kickinger Dr.
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführerin

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Neulinggasse  28
1030 Wien
ITÄVALTA
Puhelinnumero: (+43664) 1012050
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: INARA Initiative Aufsichtsräte Austria vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, welche durchwegs Aufsichtsräte in Österreich sind.

Aufgabe von INARA ist die Aktualisierung des Wissens der Aufsichtsräte aus Recht und Wirtschaft ( knowledge base) , sowie Information und Service für Aufsichtsräte auf - nationaler und internationaler Ebene.

INARA sammelt Meinungen und Anregungen der Mitgleder und setzt sich für deren Umsetzung ein.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Lobbying für die Anerkennung der online - Wissensvermittlung an Aufsichtsräte betreffend den Nachweis der Qualifizierung bzw Weiterbildung;

Lobbying für die Anerkennung der Wissensvermittlung an Aufsichtsräte durch INARA - geprüfte Lehrgänge.

Lobbying für die Interessen der Österreichischen Aufsichtsräte.

Lobbying für das Image der Österreichischen Aufsichtsräte.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Koulutus
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 1
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITÄVALTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 56 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 56 000
- lahjoitukset ja avustukset: 50 000
- jäsenmaksut: 6 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Dr.Viktoria Kickinger