Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Cannegieter Consultancy for Regions and Cities

Numărul de identificare din Registru: 32125046221-81
Data înscrierii: 15.07.2011 16:37:39

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.06.2014 16:59:57
Data ultimei actualizări anuale: 20.06.2014 16:59:57


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Cannegieter Consultancy for Regions and Cities
Acronim: CCRC
Statut juridic: Commanditaire Vennootschap
Site internet:

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Autorităţi locale, regionale şi municipale (la nivel subnaţional)

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Hendrik Cannegieter
Funcţie: vennoot/zaakvoerder

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Hendrik Cannegieter
Funcţie: Head of Office

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Hooikaai  33A
1000 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 4787416016
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: De Com-V beperkt zich tot het organiseren van bezoeken van Nederlandse regionale overheden en organisaties aan de Europese instellingen in Brussel.

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: • Informing the MEP’s about regional and local policies
• Informing regional and local authorities about discussions in the EP that can influence their policies.
• Improving the contacts of the regional and local authorities with the MEPs and other offices of regions and cities in Brussels
• Arranging meetings between regional and local authiorities with MEPs and their assistants
• Stimulating and organizing Group Visits of regional and local authorities to the EP, so there will be a better understanding of the work and aims of the EP and vice versa.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Hendrik Cannegieter 19.07.2014 17.07.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


CAP
Structial Funds
Energy policy
Youth program
Open Days
Reseach and Development
Transport
Environment

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 1
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 4.300
din care finanţare publică: 4.300
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 4.300
din alte surse: 0
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 0
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Only activities of clients (i.e. municipalities) are taken into account. Because of an illness it was a bad year.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Ik heb de gedragscode ondertekend