Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Zweites Deutsches Fernsehen

Inschrijvingsnummer in het register 3209361971-85
Inschrijvingsdatum: 15-1-09 16:50:42

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 15-1-14 9:04:20
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 19-12-13 8:51:44


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Zweites Deutsches Fernsehen
Acroniem: ZDF
Rechtsvorm: Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts
Website: http://www.zdf.de

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Thomas Bellut
Functie: Intendant

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Pascal Albrechtskirchinger
Functie: Directeur ZDF-Europabüro

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor ZDF-Strasse  1
55100 Mainz
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 61317010
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: ZDF-Europabüro
Avenue des Arts 56
1000 Brüssel

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) ist eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das ZDF bietet ein Vollprogramm aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung an. Auftrag, Funktion und Finanzierung sind im Rundfunkstaatsvertrag der Länder festgelegt.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Pascal ALBRECHTSKIRCHINGER 7-6-14 5-6-15
Thomas Bergmann 3-10-13 1-10-14
Dorothea Renate Dörr 7-6-14 5-6-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Das Europabüro befasst sich mit der Vertretung der geschäfts- und ordnungspolitischen Interesssen des ZDF gegenüber den EU-Institutionen. Des weiteren gehört die Interessenvertretung gegenüber dem Europarat, der UNESCO und der WTO zum Aufgabenbereich.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Sport
 • Uitbreiding van de EU
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Das Zweite Deutsche Fernsehen ist Mitglied der Union der Europäischen Rundfunkanstalten (EBU-UER).

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 2.058.328.104
waarvan gefinancierd door de overheid: 2.058.328.104
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 2.058.328.104
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 300000  € en < 350000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.