Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Zweites Deutsches Fernsehen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 3209361971-85
Data Reġistrazzjoni: 15/01/2009 16:50:42

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/01/2014 09:04:20
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 19/12/2013 08:51:44


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Zweites Deutsches Fernsehen
Akronimu: ZDF
Statut legali: Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts
Websajt: http://www.zdf.de

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Thomas Bellut
Kariga: Intendant

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Pascal Albrechtskirchinger
Kariga: Directeur ZDF-Europabüro

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 ZDF-Strasse 
Mainz 55100
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 61317010
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: ZDF-Europabüro
Avenue des Arts 56
1000 Brüssel

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) ist eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das ZDF bietet ein Vollprogramm aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung an. Auftrag, Funktion und Finanzierung sind im Rundfunkstaatsvertrag der Länder festgelegt.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Pascal ALBRECHTSKIRCHINGER 07/06/2014 05/06/2015
Thomas Bergmann 10/09/2014 08/09/2015
Dorothea Renate Dörr 07/06/2014 05/06/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Das Europabüro befasst sich mit der Vertretung der geschäfts- und ordnungspolitischen Interesssen des ZDF gegenüber den EU-Institutionen. Des weiteren gehört die Interessenvertretung gegenüber dem Europarat, der UNESCO und der WTO zum Aufgabenbereich.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Das Zweite Deutsche Fernsehen ist Mitglied der Union der Europäischen Rundfunkanstalten (EBU-UER).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 2,058,328,104
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 2,058,328,104
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali: 2,058,328,104
- minn sors infranazzjonali: 0
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 300000  € et < 350000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.