Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Zweites Deutsches Fernsehen

Identitātes numurs Reģistrā: 3209361971-85
Reģistrācijas datums: 15/01/2009 16:50:42

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 09/02/2015 15:45:02
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 09/02/2015 15:45:02
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 09/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Zweites Deutsches Fernsehen

ZDF

Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts

    Reģistra nodaļa

VI - Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Citas publiskās vai jauktās vienības, kuras izveidotas saskaņā ar tiesību aktiem un kuru nolūks ir rīkoties sabiedrības interesēs

    Kontaktinformācija

ZDF-Strasse, 1
Mainz 55100
VĀCIJA

(+49) 6131700

Avenue des Arts, 56
Brüssel 1000
BEĻĢIJA

(+32) 22869132

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Thomas Bellut

Intendant

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Pascal Albrechtskirchinger

Leiter des ZDF Europabüros

    Mērķi un uzdevumi

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) ist eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das ZDF bietet ein Vollprogramm aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung an. Auftrag, Funktion und Finanzierung sind im Rundfunkstaatsvertrag der Länder festgelegt.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Verordnungsvorschlag zum Digitalen Binnenmarkt, Digitale Binnenmarkt Strategie, Reform des Europäischen Urheberrechts, Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP, Datenschutz-Grundverordnung, Reform der Richtlinie für Audiovisuelle Mediendienste


 

Das Europabüro befasst sich mit der Vertretung der geschäfts- und ordnungspolitischen Interesssen des ZDF gegenüber den EU-Institutionen. Des weiteren gehört die Interessenvertretung gegenüber dem Europarat, der UNESCO und der WTO zum Aufgabenbereich.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 3  

3

3

Das ZDF Europabüro verfügt über drei Personen, die an den Tätigkeiten im Rahmen der EU-Politik beteiligt sind.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Pascal ALBRECHTSKIRCHINGER 29/05/2015 27/05/2016
Dorothea Renate DÖRR 23/04/2015 21/04/2016

    Interešu jomas

 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

0

Das Zweite Deutsche Fernsehen ist Mitglied der Union der Europäischen Rundfunkanstalten (EBU-UER).

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € un < 99 999 €

2 066 000 000 €

2 066 000 000 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

2 066 000 000 €

0 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.