Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Zweites Deutsches Fernsehen

Identifikační číslo v rejstříku: 3209361971-85
Datum registrace: 15.1.09 16:50:42

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 15.1.14 9:04:20
Datum poslední roční aktualizace je 19.12.13 8:51:44


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Zweites Deutsches Fernsehen
Zkratka: ZDF
Právní forma Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts
Internetové stránky: http://www.zdf.de

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: další veřejné či smíšené subjekty atd.

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Thomas Bellut
Funkce: Intendant

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Pascal Albrechtskirchinger
Funkce: Directeur ZDF-Europabüro

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: ZDF-Strasse  1
55100 Mainz
NĚMECKO
Telefon: (+49) 61317010
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: ZDF-Europabüro
Avenue des Arts 56
1000 Brüssel

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) ist eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das ZDF bietet ein Vollprogramm aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung an. Auftrag, Funktion und Finanzierung sind im Rundfunkstaatsvertrag der Länder festgelegt.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Pascal ALBRECHTSKIRCHINGER 7.6.14 5.6.15
Thomas Bergmann 3.10.13 1.10.14
Dorothea Renate Dörr 7.6.14 5.6.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Das Europabüro befasst sich mit der Vertretung der geschäfts- und ordnungspolitischen Interesssen des ZDF gegenüber den EU-Institutionen. Des weiteren gehört die Interessenvertretung gegenüber dem Europarat, der UNESCO und der WTO zum Aufgabenbereich.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Das Zweite Deutsche Fernsehen ist Mitglied der Union der Europäischen Rundfunkanstalten (EBU-UER).

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 2 058 328 104
z toho veřejné financování: 2 058 328 104
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 2 058 328 104
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 300000  € a < 350000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.