Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Zweites Deutsches Fernsehen

Identifikační číslo v rejstříku: 3209361971-85
Datum registrace: 15/01/2009 16:50:42

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 09/02/2015 15:45:02
Datum poslední roční aktualizace je: 09/02/2015 15:45:02
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 09/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Zweites Deutsches Fernsehen

ZDF

Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts

    Oddíl Registrace

VI - Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.

další veřejné či smíšené subjekty vytvořené na základě právních předpisů, jejichž účelem je jednat ve veřejném zájmu

    Kontaktní údaje

ZDF-Strasse, 1
55100 Mainz
NĚMECKO

(+49) 6131700

Avenue des Arts, 56
1000 Brüssel
BELGIE

(+32) 22869132

    Osoba s právní odpovědností

pan  Thomas Bellut

Intendant

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Pascal Albrechtskirchinger

Leiter des ZDF Europabüros

    Cíle a úkoly

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) ist eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das ZDF bietet ein Vollprogramm aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung an. Auftrag, Funktion und Finanzierung sind im Rundfunkstaatsvertrag der Länder festgelegt.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Verordnungsvorschlag zum Digitalen Binnenmarkt, Digitale Binnenmarkt Strategie, Reform des Europäischen Urheberrechts, Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP, Datenschutz-Grundverordnung, Reform der Richtlinie für Audiovisuelle Mediendienste


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Das Europabüro befasst sich mit der Vertretung der geschäfts- und ordnungspolitischen Interesssen des ZDF gegenüber den EU-Institutionen. Des weiteren gehört die Interessenvertretung gegenüber dem Europarat, der UNESCO und der WTO zum Aufgabenbereich.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 3  

3

3

Das ZDF Europabüro verfügt über drei Personen, die an den Tätigkeiten im Rahmen der EU-Politik beteiligt sind.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Pascal ALBRECHTSKIRCHINGER 07/06/2014 05/06/2015
Thomas Bergmann 10/09/2014 08/09/2015
Dorothea Renate Dörr 23/04/2015 21/04/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

0

Das Zweite Deutsche Fernsehen ist Mitglied der Union der Europäischen Rundfunkanstalten (EBU-UER).

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € a < 99 999 €

2 066 000 000 €

2 066 000 000 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

2 066 000 000 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.