Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Deutsche Kinderhilfe e.V.

Numărul de identificare din Registru: 3202008579-94
Data înscrierii: 30.10.2008 10:50:01

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 15.10.2013 15:53:00
Data ultimei actualizări anuale: 15.10.2013 15:53:00


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Deutsche Kinderhilfe e.V.
Acronim:
Statut juridic: gemeinnütziger eingetragener Verein
Site internet: http://www.kinderhilfe.de

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Rainer Becker
Funcţie: Vorstandsvorsitzender

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Rainer Becker
Funcţie: Vorstandsvorsitzender

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49 30) 24 34 29 40
Număr de fax: (+49 30) 24 34 29 49
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Deutsche Kinderhilfe ist die einzige staatlich unabhängige Kindervertretung in Deutschland. Sie vertritt Kinderinteressen aktiv, unabhängig und überparteilich. Dabei ist ihr wichtigstes Anliegen, Kindern Gehör zu verschaffen – für eine bessere Zukunft für alle Kinder in Deutschland. Mit gezielten Projekten setzt sich die Deutsche Kinderhilfe für Kinderschutz, gesundes Aufwachsen, Kompetenz im Internet und Bildung ein. Als zentraler Ansprechpartner für Politik, Medien und Gesellschaft hebt die Deutsche Kinderhilfe dauerhaft Kinderinteressen in den Fokus der Öffentlichkeit und verfolgt das Ziel, Deutschland kinderfreundlicher zu gestalten.

Die Mitglieder, die bei der Deutschen Kinderhilfe Kindervertreter heißen, haben im Wege der Onlinemitgliederversammlung die Möglichkeit, die inhaltliche Arbeit mitzubestimmen und damit echte Demokratie auszuüben, indem sie alle Mitgliedsrechte (u.a. Wahl und Entlastung des Vorstandes) online ausüben können.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Auch innerhalb der Europäischen Union engagiert sich die Deutsche Kinderhilfe als Interessenvertreter der Europäischen Kommission für Initiativen, die die Situation von Kindern in Europa und weltweit verbessern. Die Deutsche Kinderhilfe setzt sich auch auf internationaler Ebene für Medienkompetenz von Kindern im Internet ein. Sie kooperiert mit der internationalen Organisation ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children), die sich weltweit gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kindesentführung stark machen. Seit 2010 ist die europäische Vereinigung für vermisste und sexuell missbrauchte Kinder Missing Children Europe (MCE) Partner der Deutschen Kinderhilfe. Seit 2011 veranstaltete die DKH gemeinsam mit MCE Fachgespräche zum Thema "Vermisste Kinder in Deutschland" in Brüssel.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comunicare
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 2.000
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Die Deutsche Kinderhilfe ist Mitglied von ENACSO und White IT, die sich beide für mehr Internetsicherheit für Kinder und Jugendliche einsetzen, der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. und Gründungsmitglied der BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2009 - 12/2009
Buget total: 500.000
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 500.000
- donaţii: 500.000
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Der Bundesverband finanziert sich ohne staatliche Zuschüsse ausschließlich aus Spenden und Förderbeträgen. Der Vorstand wird durch einen von der Mitgliederversammlung gewählten Aufsichtsrat (Beirat) kontrolliert, und der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer nach Maßgabe der Arbeitsempfehlung „Rechnungslegung und Prüfung spendensammelnder Organisationen“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. erstellt.
Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.