Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsche Kinderhilfe e.V.

Αριθμός μητρώου: 3202008579-94
ημερομηνία της εγγραφής: 30/10/2008 10:50:01

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/02/2015 10:44:40
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 10:44:40
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Deutsche Kinderhilfe e.V.

gemeinnütziger eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Haus der Bundespressekonferenz
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49 30) 24 34 29 40

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Rainer Becker

Vorstandsvorsitzender

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Kevin Vennewald

Projektmanager

    Στόχοι και αποστολή

Die Deutsche Kinderhilfe ist die einzige staatlich unabhängige Kindervertretung in Deutschland. Sie vertritt Kinderinteressen aktiv, unabhängig und überparteilich. Dabei ist ihr wichtigstes Anliegen, Kindern Gehör zu verschaffen – für eine bessere Zukunft für alle Kinder in Deutschland. Mit gezielten Projekten setzt sich die Deutsche Kinderhilfe für Kinderschutz, gesundes Aufwachsen, Kompetenz im Internet und Bildung ein. Als zentraler Ansprechpartner für Politik, Medien und Gesellschaft hebt die Deutsche Kinderhilfe dauerhaft Kinderinteressen in den Fokus der Öffentlichkeit und verfolgt das Ziel, Deutschland kinderfreundlicher zu gestalten.

Die Mitglieder, die bei der Deutschen Kinderhilfe Kindervertreter heißen, haben im Wege der Onlinemitgliederversammlung die Möglichkeit, die inhaltliche Arbeit mitzubestimmen und damit echte Demokratie auszuüben, indem sie alle Mitgliedsrechte (u.a. Wahl und Entlastung des Vorstandes) online ausüben können.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Die Deutsche Kinderhilfe engagiert sich aktiv in der europäischen Implementierung von Gesetzen zum Schutz von Minderjährigen im Internet. Im Rahmen des von der Europäischen Union unterstützen Netzwerks eNACSO wird das Ziel der kinderfreundlichen und sicheren Medien verfolgt. Das Netzwerk ermöglicht einen regen Austausch mit Kinderschutzorganistaionen aus allen Ländern der Europäischen Union.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Auch innerhalb der Europäischen Union engagiert sich die Deutsche Kinderhilfe als Interessenvertreter der Europäischen Kommission für Initiativen, die die Situation von Kindern in Europa und weltweit verbessern. Die Deutsche Kinderhilfe setzt sich auch auf internationaler Ebene für Medienkompetenz von Kindern im Internet ein. Sie kooperiert mit der internationalen Organisation ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children), die sich weltweit gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kindesentführung stark machen. Seit 2010 ist die europäische Vereinigung für vermisste und sexuell missbrauchte Kinder Missing Children Europe (MCE) Partner der Deutschen Kinderhilfe. Seit 2011 veranstaltete die DKH gemeinsam mit MCE Fachgespräche zum Thema "Vermisste Kinder in Deutschland" in Brüssel.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1  

1

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επικοινωνία
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός

    Μέλη

2.000

 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Die Deutsche Kinderhilfe ist Mitglied von ENACSO und White IT, die sich beide für mehr Internetsicherheit für Kinder und Jugendliche einsetzen, der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. und Gründungsmitglied der BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

500.000 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

0 €

0 €

500.000 €

500.000 €

Der Bundesverband finanziert sich ohne staatliche Zuschüsse ausschließlich aus Spenden und Förderbeträgen. Der Vorstand wird durch einen von der Mitgliederversammlung gewählten Aufsichtsrat (Beirat) kontrolliert, und der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer nach Maßgabe der Arbeitsempfehlung „Rechnungslegung und Prüfung spendensammelnder Organisationen“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. erstellt.    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.