Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Tunnusnumber registris: 3199368915-29
Registreerimise kuupäev: 05/01/2009 00:30:15

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 14:49:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 14:49:04
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

CCCI

COMPANY LIMITED BY GUARANTEE WITH PUBLIC EQUIVALENT STATUS

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

GRIVAS DIGENIS AVE. & 3, DELIGIORGIS STR., 38
Postkast: 21455
1509 NICOSIA
KÜPROS

(+357) 22889840

    Juriidiliselt vastutav isik

LEONIDAS PASCHALIDES

SENIOR DIRECTOR OF EDUCATION AND EUROPEAN PROGRAMMES

    ELi asjade eest vastutav isik

LEONIDAS PASCHALIDES

SENIOR DIRECTOR OF EDUCATION AND EUROPEAN PROGRAMMES

    Eesmärgid ja ülesanded

We are a Chamber of Commerce and Industry, representing the business community of Cyprus.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

All initiatves and policy areas related to the business sector.

A wide variety of projects in the area of entrepreneurship, training, mediation, energy, equal opportunities, interregional cooperation, etc.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

We participated in a significant number of EU consultations related to our fields of interest.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 4   75%: 1   50%: 2   25%: 3

10

6,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

www.ccci.org.cy

MEMBER OF EUROCHAMBRES, UEAPME AND EUROCOMMERCE

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 200 000 € ja < 299 999 €

0 €

-------

850 000 €

European Commission

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.