Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Tunnusnumber registris: 3199368915-29
Registreerimise kuupäev: 5.01.09 0:30:15

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.12.13 11:55:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.12.13 11:55:40


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Akronüüm: CCCI
Õiguslik vorm: COMPANY LIMITED BY GUARANTEE WITH PUBLIC EQUIVALENT STATUS
Veebisait: http://www.ccci.org.cy

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: LEONIDAS PASCHALIDES
Ametikoht: DIRECTOR OF DEVELOPMENT

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: LEONIDAS PASCHALIDES
Ametikoht: DIRECTOR OF DEVELOPMENT

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 38 GRIVAS DIGENIS AVE. & 3, DELIGIORGIS STR. 
Postkast: 21455
1509 NICOSIA
KÜPROS
Telefoninumber: (+357) 22889840
Faks: (+357) 22668630
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We are a Chamber of Commerce and Industry, representing the business community of Cyprus.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


We participated in a number of EU consultations related to our fields of interest.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
MEMBER OF EUROCHAMBRES, UEAPME AND EUROCOMMERCE

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 850 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.