Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Giventis International B.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 31898183672-90
Data Reġistrazzjoni: 25/05/2010 18:25:37

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 28/04/2014 13:57:49
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 28/04/2014 13:57:49


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Giventis International B.V.
Akronimu: Giventis
Statut legali: Netherlands Besloten Vennootschap
Websajt: http://www.giventis-elg.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jan Westra
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Jan Westra
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 37 De Biezen 
Papendrecht 3355 ES
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+31) 786177100
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Giventis International BV is a Netherlands based company, offering a unique on-demand Internet service that enables transport operators and shippers to optimise their transport networks, saving costs, improving profits, while potentially reducing harmful carbon emissions. Giventis received its initial funding from the European Commission to study the economic benefits from collaboration. The result: Giventis-ELG Collaborative Networks and ELG-Web, Europe’s premier Internet platform for automated transport network collaboration and optimization.
The platform offers carriers, forwarders and shippers visibility to flows across their entire extended network, including divisions and multiple locations. It captures and manages all carrier lane data in one place; it continuously optimizes capacity internally and across partners, identifying round trips and continuous moves, enabling more cost efficient use of vehicles and drivers.
The Giventis platform will enable transport operators to create and manage private networks internally across divisions, and along with external partners, give them the capability to pool capacity for joint operations. Shippers can use the same capabilities to build their own trusted networks to source transportation.
The end result: less empty kilometers driven, translating to reduced CO2 emissions. Transport operators can increase operating margins while improving air quality.
As a secure, Internet based software service, transport operators can have full access to the platform’s capabilities without the expense and resources of maintaining transport management software on-site; it is a light, user friendly, fast and very powerful tool.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


We would like to explore the interest of the Commission to re-engage with Giventis to find strategies to actually realize the untapped carbon reduction and savings potential offered by the collaborative strategies and Web platform as developed by Giventis, with the good assistance of the Commission.

There are certain industry groups sponsored by the Commission that may be part of the solution, particularly if the Commission would extend the mandate and thus the obligation to work to the reduction of these empty kilometers.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
  • Smartway Logistics

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.