Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Baden-Württembergische Wertpapierbörse

Numărul de identificare din Registru: 31885693900-95
Data înscrierii: 21.07.2010 14:45:11

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.06.2014 20:38:49
Data ultimei actualizări anuale: 30.06.2014 20:38:49


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Baden-Württembergische Wertpapierbörse
Acronim: Börse Stuttgart
Statut juridic: Anstalt des Öffentlichen Rechts und Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Site internet: http://www.boerse-stuttgart.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Oliver Hans
Funcţie: Board of Management

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Oliver Hans
Funcţie: Board of Management

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Börsenstrasse  4
70174 Stuttgart
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 711 222 985 0
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Founded in 1860 and situated right at the heart of Stuttgart, Boerse Stuttgart stands at the forefront of Stuttgart's development as a financial centre. Boerse Stuttgart is Europe's leading stock exchange organisation for private investors. With the European Warrant Exchange, known by its abbreviated name of Euwax, it is also Europe's most attractive trading place for leverage and investment products.

Boerse Stuttgart owes its premier position to the ongoing enhancement of its product portfolio and its customer-friendly, one-stop approach. Alongside leverage and investment products, investors can trade equities, bonds, investment fund units and participation certificates. It's safe, fast, simple and extremely efficient.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


MiFID-Review

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
FESE - Federation of European Securities
Exchanges

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.