Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Baden-Württembergische Wertpapierbörse

Identifikační číslo v rejstříku: 31885693900-95
Datum registrace: 21.7.10 14:45:11

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.6.14 20:38:49
Datum poslední roční aktualizace je 30.6.14 20:38:49


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Baden-Württembergische Wertpapierbörse
Zkratka: Börse Stuttgart
Právní forma Anstalt des Öffentlichen Rechts und Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Internetové stránky: http://www.boerse-stuttgart.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Oliver Hans
Funkce: Board of Management

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Oliver Hans
Funkce: Board of Management

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Börsenstrasse  4
70174 Stuttgart
NĚMECKO
Telefon: (+49) 711 222 985 0
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Founded in 1860 and situated right at the heart of Stuttgart, Boerse Stuttgart stands at the forefront of Stuttgart's development as a financial centre. Boerse Stuttgart is Europe's leading stock exchange organisation for private investors. With the European Warrant Exchange, known by its abbreviated name of Euwax, it is also Europe's most attractive trading place for leverage and investment products.

Boerse Stuttgart owes its premier position to the ongoing enhancement of its product portfolio and its customer-friendly, one-stop approach. Alongside leverage and investment products, investors can trade equities, bonds, investment fund units and participation certificates. It's safe, fast, simple and extremely efficient.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


MiFID-Review

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
FESE - Federation of European Securities
Exchanges

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.