Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Arbeitsgemeinschaft des pharmazeutischen Großhandels

Tunnusnumber registris: 31847581792-16
Registreerimise kuupäev: 3.06.09 17:28:43

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 19.06.13 8:49:07
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.05.13 15:45:35


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Arbeitsgemeinschaft des pharmazeutischen Großhandels
Akronüüm: ARGE Pharmazeutika
Õiguslik vorm: Special interest group
Veebisait: http://www.argepgh.at

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Andreas Windischbauer
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Heinrich Jacoby
Ametikoht: Vice-President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 25 Türkenstrasse 
1090 Vienna
AUSTRIA
Telefoninumber: (+431) 4094486
Faks: (+431) 4094487
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Vertretung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des pharmazeutischen Vollgroßhandels in Österreich
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave: jeweils in geringem Umfang, maximal 5 % ihrer Zeit

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen bezüglich des Geschäftsmodells der Mitgliedsfirmen

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Konkurents
  • Rahvatervis
  • Siseturg

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
member of GIRP (groupement international de la repartition pharmaceutique), Brussels: http://www.girp.eu

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 15 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.