Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Hill & Knowlton International Belgium

Id-nummer i registret: 3183894853-03
Registreringsdag: 2008-12-22 17:48:41

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-25 12:37:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-25 12:37:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Hill & Knowlton International Belgium
Förkortning: H+K
Associationsform (rättslig ställning): s.a./n.v.
Webbplats: http://www.hkstrategies.be

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Thomas Tindemans
Befattning: Chief Executive Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Thomas Tindemans
Befattning: CEO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue Montoyer Box 7 51
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27379500
Fax: (+32) 27379501
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: We believe that communication has the power to create change and that real change only occurs with effective, powerful communication. Communication is the heart of what makes us human, what makes the world go round, and what we at Hill & Knowlton do day in and day out in 81 offices in 43 countries around the globe. Powerful communications that make a difference, that go beyond the ordinary, that can transform, inspire, move and educate is why we exist. This power can be accessed by our clients wherever and whenever they need it; in specialist arenas and in global campaigns; in the corridors of government; in the financial centres and in the minds of consumers everywhere.

Public Affairs

The bottom line and reputation of a business depends on its ability to operate within a positive public policy environment that establishes the framework of the marketplace of goods, services, ideas and issues. Public Affairs can create decisive competitive advantage and open market opportunities. Growing competition to influence public policy means that public affairs approaches have to be more sophisticated and creative. In addition, they should not be stand-alone options but an integral part of an organisation's planning of its business and corporate communications strategies.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 30
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
David Hughes 2014-07-11 2015-07-08
Robert McGruer 2013-12-12 2014-11-25
David Carroll 2014-03-14 2015-03-12
Gabriela Matei 2014-03-18 2015-03-14
Thomas Tindemans 2014-02-20 2015-02-18

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


regulation and financial services
foodlaw
energy policy
transport policy

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
American Chamber of Commerce to the European Union and to Belgium (AmCham)
British Chamber of Commerce in Belgium (BritCham)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
8 433 819 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Cathay Pacific
 • •Japan International Transport Institute - JITI (www.japantransport.com)
 • •Royal Pharmaceutical Society of Great Britain - RRPSGB (http://www.rpsgb.org.uk)
 • •Association for Dental Education in Europe - ADEE (www.adee.org)
 • •Port of Rotterdam (www.portofrotterdam.com)
 • MSD (Europe) Inc.
 • Special Court of Sierra Leone
 • IF P&C Insurance
 • Avangardco IPL
 • Ossiam
 • EPEMED (European Personalised Medicine Association)
 • REC Solar
 • Bonnier AB
 • Red Cross EU Office
 • DuPont Nemours International Sarl
 • Pfizer International Operations
 • Auriga International S.A.
 • International Probiotics Association
 • Dompé Farmaceutici
 • InterContinental Hotels Group
 • Shire AG
 • Trade secrets and innovation Coalition (TSIC)
 • Mars Belgium NV
 • Northrop Grumman
 • Japan Association of New Economy
 • European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (EFA)
 • Japan Bank for International Cooperation
 • European Federation of Periodontology (EFP)
 • Intuit Inc
 • Novartis Pharma nv-sa
 • Talisman Energy Inc.
 • Marathon Oil
 • Nexen


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • Dolby
 • Amgen
 • Better Place
 • Solae
 • Bristol-Myers Squibb
 • Rakuten Inc.
 • The International Air Cargo Association, Inc.


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 100000 € men mindre än 150000 €.
 • •Nasscom (www.nasscom.in)
 • •VISA Europe (www.visaeurope.com)
 • European Starch Industry Association
 • Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA)
 • GSK Vaccines S.A.
 • Research in Motion
 • Rx&D


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 150000 € men mindre än 200000 €.
 • Janssen Pharmaceutica NV
 • Managed Funds Association


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 200000 € men mindre än 250000 €.
 • •European Natural Soyfood Association - ENSA (www.ensa-eu.org)
 • Wrigley (www.wrigley.com)
 • Lundbeck (www.lundbeck.com)

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.