Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Suomen luonnonsuojelululiiton Uudenmaan piiri

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 3182630432-54
Data rejestracji: 27/09/2008 17:36:05

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 27/04/2015 15:16:52
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 27/04/2015 15:16:52
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Suomen luonnonsuojelululiiton Uudenmaan piiri

SLL-UP

rekisteröity yhdistys

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Itälahdenkatu, 22 b A
00210 Helsinki
FINLANDIA

(+358) 400 615 530

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Tapani Veistola

luonnonsuojeluasiantuntija (yksi nimenkirjoittajista)

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Tapani Veistola

luonnonsuojeluasiantuntija (yksi nimenkirjoittajista)

    Cele i zakres obowiązków

Piirin tarkoituksena on monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen elinympäristön suojeleminen ja hoitaminen sekä samassa tarkoituksessa toimivien paikallisten ja alueellisten yhteisöjen tukeminen.

 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Ympäristö, ilmasto, vesi, meri, kalastus, maa- ja metsätalous

Seuraamme EU:n ympäristöpolitiikkaa, tarvittaessa lausumme kyselyihin ja järjestämme tilaisuuksia jne.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Lausuntoja, sisäistä ja ulkoista tiedotusta, osallistumista työryhmiin ja tilaisuuksiin (mm. EU-rahastojen kansallinen toimeenpano).

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • podatki
 • polityka regionalna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

10 310

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys(170),
Lopen luonnonystävät(66),
Espoon ympäristöyhdistys(1553),
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys(4293),
Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys(262),
Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys(81),
Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys(363),
Järvenpään ympäristöyhdistys(298),
Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys(58),
Kauniaisten luonnonsuojeluyhdistys(68),
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys(215),
Kirkkonummen ympäristöyhdistys(265),
Lohjan seudun ympäristöyhdistys(273),
Mäntsälän lsy.(157),
Nurmijärven Luonto(182),
Raaseporin Luonto(134),
Sipoon luonnonsuojelijat(126),
Svartbäckin seudun lsy(2),
Tuusulan ympäristöyhdistys(172),
Vantaan ympäristöyhdistys(835),
Vihdin Luonto(169),
Hangon ympäristöyhdistys(55),
Karjalohjan luonto(24)

 • FINLANDIA

Suomen luonnonsuojeluliiton maakunnallinen piirijärjestö. Lisäksi piiri on Natur och Miljö r.f:n, Kierrätysliikkeen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n, Saariston ystävien, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n, Vantaanjoki-neuvottelukunnan ja YVA ry:n jäsen.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

156 545 €

52 367 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

41 770 €

10 597 €

104 178 €

2 179 €

78 547 €

16 500 €

25 €

1 495 €

5 432 €

Julkinen rahoitus on ELY-keskuksen myöntämää tukea ULLA-hankkeeseen, jolla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä perinnemaiseman hoitotöillä, sekä työllistämistukea.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.