Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Suomen luonnonsuojelululiiton Uudenmaan piiri

Numer identyfikacyjny w rejestrze 3182630432-54
Data rejestracji: 08-09-27 17:36:05

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-09-26 20:40:54
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-09-23 18:13:10


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Suomen luonnonsuojelululiiton Uudenmaan piiri
Nazwa skrócona: SLL-UP
Status prawny: rekisteröity yhdistys
Strona internetowa: http://www.sll.fi/uusimaa

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Tapani Veistola
Pełniona funkcja: luonnonsuojeluasiantuntija (yksi nimenkirjoittajista)

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Tapani  Veistola
Pełniona funkcja: luonnonsuojeluasiantuntija

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Kotkankatu  9
00510 Helsinki
FINLANDIA
Numer telefonu: (+358) 400 615 530
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Suomen suurin maakunnallinen ympäristöjärjestö, jonka 24 jäsenjärjestössä on noin 10 000 jäsentä.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Piirin tarkoituksena on monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen elinympäristön suojeleminen ja hoitaminen sekä samassa tarkoituksessa toimivien paikallisten ja alueellisten yhteisöjen tukeminen.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Lausuntoja, sisäistä ja ulkoista tiedotusta, osallistumista työryhmiin ja tilaisuuksiin (mm. EU-rahastojen kansallinen toimeenpano).

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • podatki
 • polityka regionalna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 10 041
Liczba organizacji członkowskich: 23
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys (165 Członkowie)
 • Lopen luonnonystävät (47 Członkowie)
 • Espoon ympäristöyhdistys (1 456 Członkowie)
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (4 036 Członkowie)
 • Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys (240 Członkowie)
 • Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys (73 Członkowie)
 • Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys (317 Członkowie)
 • Järvenpään ympäristöyhdistys (264 Członkowie)
 • Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys (57 Członkowie)
 • Kauniaisten luonnonsuojeluyhdistys (65 Członkowie)
 • Keravan ympäristönsuojeluyhdistys (203 Członkowie)
 • Kirkkonummen ympäristöyhdistys (250 Członkowie)
 • Lohjan seudun ympäristöyhdistys (258 Członkowie)
 • Mäntsälän lsy. (155 Członkowie)
 • Nurmijärven Luonto (157 Członkowie)
 • Raaseporin Luonto (121 Członkowie)
 • Sipoon luonnonsuojelijat (120 Członkowie)
 • Svartbäckin seudun lsy (2 Członkowie)
 • Tuusulan ympäristöyhdistys (156 Członkowie)
 • Vantaan ympäristöyhdistys (755 Członkowie)
 • Vihdin Luonto (162 Członkowie)
 • Hangon ympäristöyhdistys (55 Członkowie)
 • Karjalohjan luonto (21 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • FINLANDIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Suomen luonnonsuojeluliiton maakunnallinen piirijärjestö. Lisäksi piiri on Natur och Miljö r.f:n, Kierrätysliikkeen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n, Saariston ystävien, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n, Vantaanjoki-neuvottelukunnan ja YVA ry:n jäsen.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 439 755
w tym środki publiczne: 343 367
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 58 824
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 284 543
z innych źródeł: 96 388
- darowizny: 92
- składki członkowskie: 79 944
Keskusjärjestön piirituki : 16 100
Sijoitukset : 252
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Julkinen rahoitus on ELY-keskuksen myöntämää tukea ULLA-hankkeeseen, jolla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä perinnemaiseman hoitotöillä, sekä työllistämistukea.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.