Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Suomen luonnonsuojelululiiton Uudenmaan piiri

Идентификационен номер в Регистъра: 3182630432-54
Дата на регистрация: 27/09/2008 17:36:05

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/04/2015 15:16:52
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/04/2015 15:16:52
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Suomen luonnonsuojelululiiton Uudenmaan piiri

SLL-UP

rekisteröity yhdistys

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Itälahdenkatu, 22 b A
00210 Helsinki
ФИНЛАНДИЯ

(+358) 400 615 530

    Правно отговорно лице

Tapani Veistola

luonnonsuojeluasiantuntija (yksi nimenkirjoittajista)

    Отговорник за отношенията с ЕС

Tapani Veistola

luonnonsuojeluasiantuntija (yksi nimenkirjoittajista)

    Цели и задачи

Piirin tarkoituksena on monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen elinympäristön suojeleminen ja hoitaminen sekä samassa tarkoituksessa toimivien paikallisten ja alueellisten yhteisöjen tukeminen.

 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Ympäristö, ilmasto, vesi, meri, kalastus, maa- ja metsätalous

Seuraamme EU:n ympäristöpolitiikkaa, tarvittaessa lausumme kyselyihin ja järjestämme tilaisuuksia jne.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Lausuntoja, sisäistä ja ulkoista tiedotusta, osallistumista työryhmiin ja tilaisuuksiin (mm. EU-rahastojen kansallinen toimeenpano).

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

    Членство

10 310

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys(170),
Lopen luonnonystävät(66),
Espoon ympäristöyhdistys(1553),
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys(4293),
Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys(262),
Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys(81),
Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys(363),
Järvenpään ympäristöyhdistys(298),
Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys(58),
Kauniaisten luonnonsuojeluyhdistys(68),
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys(215),
Kirkkonummen ympäristöyhdistys(265),
Lohjan seudun ympäristöyhdistys(273),
Mäntsälän lsy.(157),
Nurmijärven Luonto(182),
Raaseporin Luonto(134),
Sipoon luonnonsuojelijat(126),
Svartbäckin seudun lsy(2),
Tuusulan ympäristöyhdistys(172),
Vantaan ympäristöyhdistys(835),
Vihdin Luonto(169),
Hangon ympäristöyhdistys(55),
Karjalohjan luonto(24)

 • ФИНЛАНДИЯ

Suomen luonnonsuojeluliiton maakunnallinen piirijärjestö. Lisäksi piiri on Natur och Miljö r.f:n, Kierrätysliikkeen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n, Saariston ystävien, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n, Vantaanjoki-neuvottelukunnan ja YVA ry:n jäsen.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

156 545 €

52 367 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

41 770 €

10 597 €

104 178 €

2 179 €

78 547 €

16 500 €

25 €

1 495 €

5 432 €

Julkinen rahoitus on ELY-keskuksen myöntämää tukea ULLA-hankkeeseen, jolla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä perinnemaiseman hoitotöillä, sekä työllistämistukea.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.