Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

eeza. Entwicklung und Erforschung zeitgenössischer Ausdrucksmittel | Development and Exploration of Contemporary Means of Expression

Identifikacijska številka v Registru: 31737673710-59
Datum registracije: 07/06/2010 19:54:41

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 05/02/2015 19:00:30
Datum zadnje letne spremembe: 05/02/2015 19:00:30
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 05/02/2017

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

eeza. Entwicklung und Erforschung zeitgenössischer Ausdrucksmittel | Development and Exploration of Contemporary Means of Expression

eeza

Verein

    Oddelek registracije

IV - Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove

Možganski trusti in raziskovalne ustanove

    Kontaktni podatki

Schillerstraße, 31
8010 Graz
AVSTRIJA

(+43)6504411024

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Barbara Sommerer

Schriftführerin

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Barbara Sommerer

Vorstandsmitglied

    Cilji in naloge

eeza. bietet Service für Kultur & Kunst, Präsenz und Präsentation im öffentlichen, musealen und realen Raum.
Wir unterstützen bei der Realisation Ihrer Kultur- und Kunstprojekte.

Hauptaugenmerk liegt dabei in der handwerklichen und technischen Realisation sowie in der Qualitätssicherung der Produktion von Projekten, Kunstwerken und Kulturprojekten.

Darüber hinaus bietet eeza. alle Schritte der Planung, Beratung und Entwicklung bis zur Produktion, transparente Budgetplanung sowie Museums- und Ausstellungstechnik.

eeza. bringt Inhalt in Form.

  • evropski
  • nacionalni
  • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Kreativwirtschaft


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Steigerung der Qualität von Kultur- und Kunstprojekten

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Avdiovizualno in mediji
  • Informacijska družba
  • Izobraževanje
  • Kultura
  • Raziskave in tehnologija

    Članstvo in povezanost z mrežami

3

Österreichischer Museumsbund
Forum Stadtpark
MUSIS
Design Ausutria
Schnittpunkt

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

500 €

0 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

500 €

500 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.