Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

eeza. Entwicklung und Erforschung zeitgenössischer Ausdrucksmittel | Development and Exploration of Contemporary Means of Expression

Identifikacijska številka v Registru: 31737673710-59
Datum registracije: 7.6.10 19:54:41

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 12.5.14 8:23:37
Datum zadnje letne spremembe: 12.5.14 8:23:37


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: eeza. Entwicklung und Erforschung zeitgenössischer Ausdrucksmittel | Development and Exploration of Contemporary Means of Expression
Kratica: eeza
Pravni status: Verein
Spletna stran: http://www.eeza.at

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Barbara Sommerer
Položaj: Schriftführerin

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Barbara Sommerer
Položaj: Vorstandsmitglied

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Schillerstraße  31
8010 Graz
AVSTRIJA
Telefon: (+43) 6504411024
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: eeza. bietet Service für Kultur & Kunst, Präsenz und Präsentation im öffentlichen, musealen und realen Raum.
Wir unterstützen bei der Realisation Ihrer Kultur- und Kunstprojekte.

Hauptaugenmerk liegt dabei in der handwerklichen und technischen Realisation sowie in der Qualitätssicherung der Produktion von Projekten, Kunstwerken und Kulturprojekten.

Darüber hinaus bietet eeza. alle Schritte der Planung, Beratung und Entwicklung bis zur Produktion, transparente Budgetplanung sowie Museums- und Ausstellungstechnik.

eeza. bringt Inhalt in Form.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Steigerung der Qualität von Kultur- und Kunstprojekten

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Kultura
 • Raziskave in tehnologija

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 3
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Österreichischer Museumsbund
Forum Stadtpark
MUSIS

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Skupni proračun: 500
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 500
- donacije:
- prispevki članov:
Eigenmittel : 500
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah:
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.