Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

CEMAFROID SNC

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 31731537432-31
Data Reġistrazzjoni: 14/12/2011 08:46:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 19/11/2013 09:47:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 19/11/2013 09:47:02


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: CEMAFROID SNC
Akronimu: CEMAFROID
Statut legali: SNC
Websajt: http://www.cemafroid.fr

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  GERALD CAVALIER
Kariga: GERANT

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Eric Devin
Kariga: directeur du développement

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 5 avenue des Prés 
Fresnes 94266
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 149848484
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Le Cemafroid est un centre d'expertise indépendant de la chaine du froid. Il intervient en France comme organisme mandaté par l'Etat pour la mise en oeuvre de la règlementation F-Gas. Il gère la plateforme de recueil des flux de gas F manipulés par les industriels (www.datafluides.fr).

Le Cemafroid est membre de l'IIF
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 42
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Mise en place des dispositions du règlement F-gas

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Azzjoni għall-Klima
  • Sikurezza tal-ikel
  • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Membre du WP11 de l'UNECE
Membre de l'IIF
Membre de l'AFF
Membre de la SFSTP
Membre de l'AFCE

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 5000000  € et < 5250000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
oui