Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE

Identifikačné číslo v Registri: 31662245786-54
Dátum registrácie: 4.5.2011 15:48:57

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.4.2014 8:59:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.4.2014 8:59:17


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE
Skratka: REA
Právna forma: ASSOCIAZIONE NO PROFIT
Internetová stránka: https://www.reasat.it

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  ANTONIO DIOMEDE
Funkcia: PRESIDENTE

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  ANTONIO DIOMEDE
Funkcia: PRESIDENTE

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: DEI PIOPPI  20
00030 SAN CESAREO (ROMA)
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 069570419
Fax: (+39) 069570419
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: L'associazione ha lo scopo di promuovere, difendere e consolidare la libertà d'impresa nei Paesi della Comunità Europea nel settore della comunicazione radiotelevisiva locale
via etere e via cavo; di sostenere l'attività delle imprese radiotelevisive locali e delle imprese di produzione e distribuzione di programmi attraverso iniziative di carattere legislativo, culturale e di aggiornamento professionale; di promuovere e di sostenere le imprese di pubblicità destinata alle imprese radiotelevisive locali; di sostenere l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telecomunicazioni; di promuovere la buona produzione radiotelevisiva con particolare riguardo alla informazione, alla cultura e all'intrattenimento anche attraverso patti consortili o interaziendali o di syndacation.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


switch off televisivo

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Informačná spoločnosť
  • Komunikáciu

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.