Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 31662245786-54
Data Reġistrazzjoni: 04/05/2011 15:48:57

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/04/2014 08:59:17
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/04/2014 08:59:17


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE
Akronimu: REA
Statut legali: ASSOCIAZIONE NO PROFIT
Websajt: https://www.reasat.it

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  ANTONIO DIOMEDE
Kariga: PRESIDENTE

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  ANTONIO DIOMEDE
Kariga: PRESIDENTE

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 20 DEI PIOPPI 
SAN CESAREO (ROMA) 00030
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 069570419
Numru tal-faks: (+39) 069570419
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: L'associazione ha lo scopo di promuovere, difendere e consolidare la libertà d'impresa nei Paesi della Comunità Europea nel settore della comunicazione radiotelevisiva locale
via etere e via cavo; di sostenere l'attività delle imprese radiotelevisive locali e delle imprese di produzione e distribuzione di programmi attraverso iniziative di carattere legislativo, culturale e di aggiornamento professionale; di promuovere e di sostenere le imprese di pubblicità destinata alle imprese radiotelevisive locali; di sostenere l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telecomunicazioni; di promuovere la buona produzione radiotelevisiva con particolare riguardo alla informazione, alla cultura e all'intrattenimento anche attraverso patti consortili o interaziendali o di syndacation.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


switch off televisivo

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
  • Komunikazzjoni
  • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.