Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE

Tunnistenumero rekisterissä: 31662245786-54
Rekisteröintipäivä: 04/05/2011 15:48:57

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/02/2015 19:52:37
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/02/2015 19:52:37
Päivitettävä viimeistään: 05/02/2017

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE

REA

ASSOCIAZIONE NO PROFIT

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Ammattiliitot ja ammatilliset yhdistykset

    Yhteystiedot

DEI PIOPPI, 20
00030 SAN CESAREO (ROMA)
ITALIA

(+39)069570419

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

ANTONIO DIOMEDE

PRESIDENTE

    EU-suhteista vastaava henkilö

ANTONIO DIOMEDE

PRESIDENTE

    Tavoitteet ja tehtävät

L'associazione ha lo scopo di promuovere, difendere e consolidare la libertà d'impresa nei Paesi della Comunità Europea nel settore della comunicazione radiotelevisiva locale
via etere e via cavo; di sostenere l'attività delle imprese radiotelevisive locali e delle imprese di produzione e distribuzione di programmi attraverso iniziative di carattere legislativo, culturale e di aggiornamento professionale; di promuovere e di sostenere le imprese di pubblicità destinata alle imprese radiotelevisive locali; di sostenere l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telecomunicazioni; di promuovere la buona produzione radiotelevisiva con particolare riguardo alla informazione, alla cultura e all'intrattenimento anche attraverso patti consortili o interaziendali o di syndacation.

  • euroopanlaajuisia
  • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

legge riassetto radiotelevisivo


 

En

En

En

En

En

switch off televisivo

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 4   25%: 2

6

4,5

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
  • Tietoyhteiskunta
  • Viestintä

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.