Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE

Tunnistenumero rekisterissä: 31662245786-54
Rekisteröintipäivä: 4.5.2011 15:48:57

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.4.2014 8:59:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.4.2014 8:59:17


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: RADIOTELEVISIONI EUROPEE ASSOCIATE
Lyhenne: REA
Organisaation oikeudellinen muoto: ASSOCIAZIONE NO PROFIT
Internet-osoite: https://www.reasat.it

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: ANTONIO DIOMEDE
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENTE

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: ANTONIO DIOMEDE
Tehtävä organisaatiossa: PRESIDENTE

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: DEI PIOPPI  20
00030 SAN CESAREO (ROMA)
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 069570419
Faksinumero: (+39) 069570419
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: L'associazione ha lo scopo di promuovere, difendere e consolidare la libertà d'impresa nei Paesi della Comunità Europea nel settore della comunicazione radiotelevisiva locale
via etere e via cavo; di sostenere l'attività delle imprese radiotelevisive locali e delle imprese di produzione e distribuzione di programmi attraverso iniziative di carattere legislativo, culturale e di aggiornamento professionale; di promuovere e di sostenere le imprese di pubblicità destinata alle imprese radiotelevisive locali; di sostenere l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telecomunicazioni; di promuovere la buona produzione radiotelevisiva con particolare riguardo alla informazione, alla cultura e all'intrattenimento anche attraverso patti consortili o interaziendali o di syndacation.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


switch off televisivo

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
  • Tietoyhteiskunta
  • Viestintä

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.