Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Action for Teens

Numărul de identificare din Registru: 31587436619-16
Data înscrierii: 08.09.2011 16:00:00

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.08.2014 10:51:08
Data ultimei actualizări anuale: 12.08.2014 10:51:08


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Action for Teens
Acronim:
Statut juridic: aisbl
Site internet: http://www.actionforteens.eu

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Marc Derely
Funcţie: Président

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Isabelle De Schrijver
Funcţie: co-directeur

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: av. J. Pastur  43
1180 Uccle
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 2 375 44 93
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Action for Teens aisbl est un réseau européen d’experts en adolescence.
Action for Teens aisbl est un réseau de réflexion ouvert et innovant qui centralise les expériences et expertises afin de soutenir et inciter à la création de structures d’accueil adaptées pour les adolescents en crise.
Les objectifs d'Action for Teens aisbl sont de soutenir toutes les initiatives susceptibles de contribuer à un accueil ouvert intégré, multidisciplinaire et spécifique pour adolescents en crise, de stimuler la coopération transfrontalière et de sensibiliser les gouvernements européens à cette question.
Afin de réaliser ses objectifs le réseau d’experts:
• Facilite les formations, visites d’études et stages pour les membres
• Récolte, échange, partage et développe des expertises, expériences, connaissances et bonnes pratiques
• Soutient et offre une aide pratique pour la création de structures d’accueil adaptées
• Recherche des solutions aux lacunes ressenties sur le terrain
• Sensibilise le grand public, les autorités régionales, nationales et européennes
• Promeut des spécialisations en médecine spécifiques pour adolescents
• Apporte une attention particulière à la détection et à la prévention de troubles ou mal-êtres des adolescents
• Représente les membres auprès des institutions européennes et internationales
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Martine DE CLERCK 26.08.2014 20.08.2015
Marta Mateos Revuelta 29.08.2014 05.08.2015
Isabelle DE SCHRIJVER 21.08.2014 04.08.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


-présentation du projet et sensibilisation des députés européens
-contacts réguliers et individuels avec les députés européens actifs dans le domaine de la santé mentale
-organisation d'une conférence au sein du parlement européen

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Buget
 • Cultură
 • Educaţie
 • Sănătate publică
 • Sport
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 27
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • ESTONIA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • LITUANIA
 • PORTUGALIA
 • REGATUL UNIT
 • SPANIA
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 171.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 171.000
- donaţii: 170.000
- cotizaţii ale membrilor: 1.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.