Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Aarhus Vand A/S

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 31467368890-63
Data rejestracji: 03/06/2012 16:22:58

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/02/2015 21:00:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/02/2015 21:00:10
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Aarhus Vand A/S

Water and wastewater supply

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Bautavej, 1
8210 Aarhus V
DANIA

(+45) 89471000

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Lars Schroeder

CEO

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Lars Schroeder

CEO

    Cele i zakres obowiązków

Aarhus Water will:
• Develop holistic solutions and commit to sustainability in relation to the overall water cycle
• S trive to utilise resources even better and achieve an even greater effect through our efforts
• Develop and renew the necessary production apparatus and build up know-how
• Do the utmost to satisfy our customers
• Create an attractive, competence-intensive workplace where employees can develop and thrive
Read more at www.aarhusvand.dk

krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Enviroment


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Eureau

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 9

9

2,2

Aarhus Water A/S is an independent enterprise owned by Aarhus Municipality. Aarhus Water has a management board, a board of directors and an annual general meeting. Aarhus Water has 250 employees and a total annual turnover of EUR 100 million.We supply 250,000 customers with water and produce 16 million cubic metres of drinking water a year.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • działania w dziedzinie klimatu
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
CSR DS490001