Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Aarhus Vand A/S

Identitātes numurs Reģistrā: 31467368890-63
Reģistrācijas datums: 12.3.6 16:22:58

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.21.5 10:49:23
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.21.5 10:49:23


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Aarhus Vand A/S
Akronīms:
Juridiskais statuss: Water and wastewater supply
Tīmekļa vietne: http://www.aarhusvand.dk

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts)

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Lars Schroeder
Amats CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Lars Schroeder
Amats CEO

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Bautavej  1
Aarhus V 8210
DĀNIJA
Tālruņa numurs: (+45) 89471000
Faksa numurs: (+45) 89471501
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Aarhus Water will:
• Develop holistic solutions and commit to sustainability in relation to the overall water cycle
• S trive to utilise resources even better and achieve an even greater effect through our efforts
• Develop and renew the necessary production apparatus and build up know-how
• Do the utmost to satisfy our customers
• Create an attractive, competence-intensive workplace where employees can develop and thrive
Read more at www.aarhusvand.dk
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 250
Papildu informācija: Aarhus Water A/S is an independent enterprise owned by Aarhus Municipality. Aarhus Water has a management board, a board of directors and an annual general meeting. Aarhus Water has 250 employees and a total annual turnover of EUR 100 million.We supply 250,000 customers with water and produce 16 million cubic metres of drinking water a year.

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Eureau

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 250
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
  • DĀNIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 01/2013
Kopējais budžets: 100
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 100
- ziedojumi: 0
- dalībnieku iemaksas: 100
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.