Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Id-nummer i registret: 31462594848-53
Registreringsdag: 2010-12-22 10:14:09

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-17 10:15:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-17 10:15:41


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"
med latinskt alfabet: Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse
Förkortning: BSC SME
Associationsform (rättslig ställning): non-profit organisation for public benefit
Webbplats: http://www.bsc.smebg.net

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Катя Горанова
Befattning: Изпълнителен директор

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Катя Горанова
Befattning: Изпълнителен директор

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Кресна  14
Box: 203
7000 Русе
BULGARIEN
Telefon: (+35982) 821472
Fax: (+35982) 821472
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: - Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) по следните теми:
- Обществено допитване относно процедурите за нотифициране и действия срещу незаконно съдържание в интернет;
- Консултация на Комисията относно възможната хармонизация на пазара на торове.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 14
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BULGARIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
1. Член на Европейска асоциация на агенциите за развитие (EURADA);
2. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
3. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
4. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
5. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 428 980
därav offentlig finansiering: 257 695
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 218 312
- nationella källor: 39 383
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 171 285
- gåvor: 140 607
- medlemsavgifter:
стопанска дейност : 30 678
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.