Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Numărul de identificare din Registru: 31462594848-53
Data înscrierii: 22.12.2010 10:14:09

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.12.2014 08:50:47
Data ultimei actualizări anuale: 15.12.2014 16:02:33


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"
cu caractere latine: Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse
Acronim: BSC SME
Statut juridic: non-profit organisation for public benefit
Site internet: http://www.bsc.smebg.net

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Катя Горанова
Funcţie: Изпълнителен директор

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Катя Горанова
Funcţie: Изпълнителен директор

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Кресна  14
Cutia poştală: 203
7000 Русе
BULGARIA
Numărul de telefon: (+35982) 821472
Număr de fax: (+35982) 821472
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: - Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) като част от Enterprise Europe Network по следните теми за периода 2013-2014 година:
- ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА КОМИСИЯТА: ПРЕГЛЕД НА РОЛЯТА НА СЕМЕЙНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО - 2013;
- Консултация на Комисията относно Едноличните дружества c ограничена отговорност - 2013;
- Консултация на Комисията: Европейски туризъм от бъдещето 2013;
- Отворена консултация на Комисията за регулаторната и административна рамка за туристически фирми, публични администрации и други активни туристически фигури в ЕС;
- Събиране на данни за икономическото въздействие от преработването на законодателството за торовете;
- Consultation on the authenticity leather labelling system at EU level;
- Въздействието на европейското договорно право;
- Силна европейска политика в подкрепа на малките и
средни предприятия (МСП) и предприемачи за 2015-2020 г.
Обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес (SBA).

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 14
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BULGARIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
1. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
2. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
3. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
4. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 282.986
din care finanţare publică: 188.144
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 174.158
- din surse naţionale: 13.986
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 94.842
- donaţii: 81.033
- cotizaţii ale membrilor:
стопанска дейност : 13.809
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.