Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Numărul de identificare din Registru: 31462594848-53
Data înscrierii: 22/12/2010 10:14:09

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 17/02/2015 15:14:08
Data ultimei actualizări anuale: 17/02/2015 15:14:08
Data-limită pentru următoarea actualizare: 17/02/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse

BSC SME

non-profit organisation for public benefit

    Secțiunea de înregistrare

III - Organizaţii neguvernamentale

Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

    Date de contact

Кресна, 14
Cutia poştală: 203
7000 Русе
BULGARIA

(+35982) 821472

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Doamna  Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Doamna  Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Obiective şi misiuni

- Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.

 • european
 • naţional
 • regional/local

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Консултация върху директивата за работното време

SME Feedback дейности по линия на мрежата в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) като част от Enterprise Europe Network по следните теми за периода 2013-2014 година:
- ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА КОМИСИЯТА: ПРЕГЛЕД НА РОЛЯТА НА СЕМЕЙНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО - 2013;
- Консултация на Комисията относно Едноличните дружества c ограничена отговорност - 2013;
- Консултация на Комисията: Европейски туризъм от бъдещето 2013;
- Отворена консултация на Комисията за регулаторната и административна рамка за туристически фирми, публични администрации и други активни туристически фигури в ЕС;
- Събиране на данни за икономическото въздействие от преработването на законодателството за торовете;
- Consultation on the authenticity leather labelling system at EU level;
- Въздействието на европейското договорно право;
- Силна европейска политика в подкрепа на малките и
средни предприятия (МСП) и предприемачи за 2015-2020 г.
Обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес (SBA).

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

25%: 1

1

0,2

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

    Membri și afiliere

14

Неприложимо

 • BULGARIA

1. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
2. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
3. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
4. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

    Date financiare

01/2013  -  12/2013

< 9.999  

282.986 €

188.144 €

0 €

неприложимо

174.158 €

European Commission, Managing Authority of the CBC Romania-Bulgaria Programme, Bulgarian Ministry of Regional Development

13.986 €

0 €

94.842 €

81.033 €

13.809 €

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.