Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 31462594848-53
Regisztráció időpontja: 2010.12.22. 10:14:09

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2013.12.17. 10:15:41
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2013.12.17. 10:15:41


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"
latin ábécérend szerint: Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse
Rövidítés: BSC SME
Jogi forma: non-profit organisation for public benefit
Honlap: http://www.bsc.smebg.net

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Катя Горанова
Beosztás: Изпълнителен директор

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Катя Горанова
Beosztás: Изпълнителен директор

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Кресна  14
Postafiók: 203
Русе 7000
BULGÁRIA
Telefonszám: (+35982) 821472
Faxszám: (+35982) 821472
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: - Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 5
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) по следните теми:
- Обществено допитване относно процедурите за нотифициране и действия срещу незаконно съдържание в интернет;
- Консултация на Комисията относно възможната хармонизация на пазара на торове.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Általános és intézményi ügyek
 • Audiovizuális és médiapolitika
 • Belső piac
 • Egészségügy
 • Élelmiszerbiztonság
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Ifjúságpolitika
 • Információs társadalom
 • Kereskedelem
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kultúra
 • Kutatás és technológia
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Sport
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 14
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • BULGÁRIA

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
1. Член на Европейска асоциация на агенциите за развитие (EURADA);
2. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
3. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
4. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
5. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2012 - 12/2012
Teljes költségvetés: 428 980
ebből állami finanszírozás: 257 695
- uniós forrásból:
- Beszerzés: 0
- Támogatások: 218 312
- nemzeti forrásból: 39 383
- helyi/regionális forrásból: 0
ebből egyéb finanszírozás: 171 285
- támogatás: 140 607
- tagdíj:
стопанска дейност : 30 678
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.