Recorrido de navegación

Otras herramientas    Perfil del declarante

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Número de identificación en el Registro: 31462594848-53
Fecha de inscripción: 22/12/2010 10:14:09

La información sobre esta entidad se modificó por última vez el : 17/02/2015 15:14:08
La última actualización anual se efectuó el: 17/02/2015 15:14:08
Fecha límite para la próxima actualización: 17/02/2016

    Declarante: organización o trabajador autónomo

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse

BSC SME

non-profit organisation for public benefit

    Categoría de inscripción

III - Organizaciones no gubernamentales

Organizaciones, plataformas y redes no gubernamentales y similares

    Dirección

Кресна, 14
Apartado de correos: 203
7000 Русе
BULGARIA

(+35982) 821472

    Persona jurídicamente responsable

Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Persona encargada de las relaciones con la UE

Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Objetivos y misión

- Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.

 • europeo
 • nacional
 • regional/local

    Actividades específicas cubiertas por el Registro

Консултация върху директивата за работното време

SME Feedback дейности по линия на мрежата в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network


 

No

No

No

No

No

Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) като част от Enterprise Europe Network по следните теми за периода 2013-2014 година:
- ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА КОМИСИЯТА: ПРЕГЛЕД НА РОЛЯТА НА СЕМЕЙНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО - 2013;
- Консултация на Комисията относно Едноличните дружества c ограничена отговорност - 2013;
- Консултация на Комисията: Европейски туризъм от бъдещето 2013;
- Отворена консултация на Комисията за регулаторната и административна рамка за туристически фирми, публични администрации и други активни туристически фигури в ЕС;
- Събиране на данни за икономическото въздействие от преработването на законодателството за торовете;
- Consultation on the authenticity leather labelling system at EU level;
- Въздействието на европейското договорно право;
- Силна европейска политика в подкрепа на малките и
средни предприятия (МСП) и предприемачи за 2015-2020 г.
Обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес (SBA).

    Número de personas que participan en las actividades descritas en la casilla anterior

25%: 1

1

0,2

    Personas acreditadas para acceder a los edificios del Parlamento Europeo

No hay personas acreditadas

    Ámbitos de interés

 • Agricultura y Desarrollo Rural
 • Asuntos Económicos y Financieros
 • Asuntos generales e institucionales
 • Comercio
 • Competencia
 • Consumidores
 • Cultura
 • Deporte
 • Desarrollo
 • Educación
 • Empleo y asuntos sociales
 • Empresa
 • Energía
 • Investigación y tecnología
 • Juventud
 • Medio ambiente
 • Mercado interior
 • Política regional
 • Redes transeuropeas
 • Salud pública
 • Sector audiovisual y medios de comunicación
 • Seguridad alimentaria
 • Sociedad de la información
 • Transporte

    Miembros integrantes y afiliaciones

14

Неприложимо

 • BULGARIA

1. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
2. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
3. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
4. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

    Datos financieros

01/2013  -  12/2013

< 9.999  

282.986 €

188.144 €

0 €

неприложимо

174.158 €

European Commission, Managing Authority of the CBC Romania-Bulgaria Programme, Bulgarian Ministry of Regional Development

13.986 €

0 €

94.842 €

81.033 €

13.809 €

    Código de conducta

Al inscribirse, la organización ha firmado el código de conducta del Registro de Transparencia.