Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EPPA SA

Identifikačné číslo v Registri: 31367501249-92
Dátum registrácie: 26.2.2009 11:50:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.2.2014 11:16:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.2.2014 11:16:17


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EPPA SA
Skratka:
Právna forma: Societé Anonyme under Belgian law
Internetová stránka: http://www.eppa.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Meglena Mihova
Funkcia: Managing Partner

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Meglena Mihova
Funkcia: Managing Partner

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Place du Luxembourg  2-3
B-1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 735 82 30
Fax: (+32) 2 735 44 12
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: EPPA is a specialised management consultancy which creates value for its clients by helping them to manage the risks and opportunities arising from the ever changing European political, regulatory and socio-economic landscape.

Established in 1987, EPPA is a respected multi-disciplinary and multi-cultural consultancy with a pan-European reach. Our impressive track record in resolving major challenges related to public policy, regulatory affairs and societal issues is founded upon our in-depth knowledge, understanding and appreciation of European policy drivers and their interface with national political systems.

Our unique approach, which respects European political tradition rather than try to impose an imported lobbying model, is so successful because we focus on creating a constructive dialogue with policy-makers; a dialogue that is cognisant of Europe’s rich cultural diversity.

Be it for public policy, regulatory affairs or compliance we are specialists in institutional processes at both European and national levels. Compromise building is at the heart of what we do and we have built a reputation of working out sustainable solutions that are widely accepted and which build value over the long-term.

Our expertise is in government and we work with all industry sectors although we are particularly recognised for our work in the fields of agriculture, chemicals, competition policy, energy, food, financial services, ICT and transport. Our clients are mostly multi-national companies but we also serve European or national industry federations and assist public authorities from outside the EU.

Discretion and confidentiality are key to our work. We attach great importance to respect for ethical values and sustainable business excellence. As such EPPA offers an unparalleled depth of experience and record of success to its clients, many of whom have remained with us for years.

EPPA SA is an independent organisation based in Brussels, Belgium and not affiliated in any manner to any other entity with a similar name in Belgium or in any other country.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 13
Doplňujúce údaje: Christoph Bausch,
Constanze Picking,
Eduardo Mulas Fernandez,
Julius Waller,
Linda-Jean Cockcroft,
Meglena Mihova,
Morten Bjarne Petersen,
Nina Petrovic,
Pascal Michaux,
Pavel Glukhov,
Renato Addis,
Sharon Leclercq-Spooner,
Stefan Schepers

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Renato Francesco ADDIS 12.3.2014 10.3.2015
Pavel Glukhov 12.3.2014 10.3.2015
Eduardo Mulas Fernandez 26.9.2014 24.9.2015
Nina Petrovic 30.9.2014 26.9.2015
Morten Bjarne Petersen 14.2.2014 12.2.2015
Zamaswazi Nkosi 12.9.2014 10.9.2015
Tristan du Puy 9.10.2014 6.10.2015
Sharon Spooner 16.9.2014 12.9.2015
Julie Timon 23.9.2014 19.9.2015
Christoph Bausch 26.9.2014 24.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


EPPA’s activities for its clients cover advice and practical support in a number of EU policy areas, including chemicals, environment, agro-food, consumers, health, trade, animal welfare, transport, energy and competition policy. We equally advice on horizontal issues such as public and corporate governance innovation, better and smart regulation and stakeholder involvement in EU policy and regulatory processes. For more information on what we do and how we do it please consult www.eppa.com.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
- American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
- European Policy Centre (EPC)
- Society of European Affairs Professionals (SEAP)
- Academy of Business in Society (ABIS)
- Centre for European Policy Studies (CEPS)
- Mazungumzo, The African Forum in Brussels

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 1500000  € a < 1750000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • CEZ
 • Mars Belgium
 • Anitox
 • Rohm and Haas
 • Davidson Kempner
 • Lonza
 • Total
 • South African Sugar Association
 • Eurofoiegras
 • Invista


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • DEZA
 • Test & Measurement Coalition
 • Grupa Azoty
 • QD Vision
 • SAFT


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 100000 € eur a menej ako 150000 € eur.
 • Arkema
 • Bayer SAS
 • Bayer AG
 • Gowan
 • Sumitomo


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 150000 € eur a menej ako 200000 € eur.
 • Coca Cola


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 350000 € eur a menej ako 400000 € eur.
 • Tobacco Vapor Electronic Cigarette Association

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.