Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Hydro Equipment Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 31255558929-97
Data Reġistrazzjoni: 07/06/2012 17:37:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 12/05/2014 10:14:34
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/05/2014 10:14:34


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Hydro Equipment Association
Akronimu: HEA
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.thehea.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Christine van Oldeneel
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Christine van Oldeneel
Kariga: Managing Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 63-67 rue d'Arlon 
Bruxelles 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2 400 10 04
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: The Hydro Equipment Association (HEA) was founded in 2001 and represents electro-mechanical equipment suppliers for hydro power globally.

HEA supports sustainable development and public acceptance of hydropower globally:

- through participating in the public debate about the development of energy supply strategies,

- by taking full account of hydro’s economic, social, environmental and political aspects,

- by being a partner in coalitions, promoting good practice in hydroelectric projects.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Hydro Equipment Association (HEA) was founded in 2001 and represents electro-mechanical equipment suppliers for hydro power globally.

HEA supports sustainable development and public acceptance of hydropower globally:

- through participating in the public debate about the development of energy supply strategies,
- by taking full account of hydro’s economic, social, environmental and political aspects,
- by being a partner in coalitions, promoting good practice in hydroelectric projects.

Mission of HEA
- Improve the regulatory frame and the policy environment for hydropower through effective information of and cooperation with public authorities.
- Increase public acceptance of the advantages of hydropower within the entire energy mix.
- Support good practice in hydro projects like the Hydropower Sustainability Assessment Protocol.
- Provide reliable information and argumentation for the public debate on hydropower.
- Participate in hydropower stakeholders’ dialogue in order to explain the position of the industry.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Christine van Oldeneel 13/03/2014 11/03/2015
María Pilar Ocón 13/03/2014 11/03/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The Hydro Equipment Association has recently produced a Technology Roadmap on Hydro Equipment to raise awareness of the innovation challenge of the sector. This Roadmap is closely linked to the future EU strategy regarding Energy Technologies and the Research and Development funding programme. Therefore, HEA has been following closely all the developments in this field, as the public consultation of the Communication on Energy Technologies or the discussions by the European Parliament and the Council on Horizon 2020.

Being Hydropower part of the Renewable Energy family, HEA has shown a special interest for the different EU initiatives in this framework, as the European Parliament report on Current challenges and opportunities for renewable energy on the European energy market, or the debate for the strategy to follow ahead the 2020 targets.

HEA has been recently accepted to participate as an observer in the Strategic Co-ordination Group (SCG) for the implementation of the Water Framework Directive under the Common Implementation Strategy (CIS).

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Politika reġjonali
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
International Hydro power Association

European Small hydro power Association

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 05/2012 - 04/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.