Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Hydro Equipment Association

Tunnusnumber registris: 31255558929-97
Registreerimise kuupäev: 7.06.12 17:37:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 12.05.14 10:14:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12.05.14 10:14:34


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Hydro Equipment Association
Akronüüm: HEA
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.thehea.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christine van Oldeneel
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christine van Oldeneel
Ametikoht: Managing Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 63-67 rue d'Arlon 
1040 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 400 10 04
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: The Hydro Equipment Association (HEA) was founded in 2001 and represents electro-mechanical equipment suppliers for hydro power globally.

HEA supports sustainable development and public acceptance of hydropower globally:

- through participating in the public debate about the development of energy supply strategies,

- by taking full account of hydro’s economic, social, environmental and political aspects,

- by being a partner in coalitions, promoting good practice in hydroelectric projects.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Hydro Equipment Association (HEA) was founded in 2001 and represents electro-mechanical equipment suppliers for hydro power globally.

HEA supports sustainable development and public acceptance of hydropower globally:

- through participating in the public debate about the development of energy supply strategies,
- by taking full account of hydro’s economic, social, environmental and political aspects,
- by being a partner in coalitions, promoting good practice in hydroelectric projects.

Mission of HEA
- Improve the regulatory frame and the policy environment for hydropower through effective information of and cooperation with public authorities.
- Increase public acceptance of the advantages of hydropower within the entire energy mix.
- Support good practice in hydro projects like the Hydropower Sustainability Assessment Protocol.
- Provide reliable information and argumentation for the public debate on hydropower.
- Participate in hydropower stakeholders’ dialogue in order to explain the position of the industry.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Christine van Oldeneel 13.03.14 11.03.15
María Pilar Ocón 13.03.14 11.03.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The Hydro Equipment Association has recently produced a Technology Roadmap on Hydro Equipment to raise awareness of the innovation challenge of the sector. This Roadmap is closely linked to the future EU strategy regarding Energy Technologies and the Research and Development funding programme. Therefore, HEA has been following closely all the developments in this field, as the public consultation of the Communication on Energy Technologies or the discussions by the European Parliament and the Council on Horizon 2020.

Being Hydropower part of the Renewable Energy family, HEA has shown a special interest for the different EU initiatives in this framework, as the European Parliament report on Current challenges and opportunities for renewable energy on the European energy market, or the debate for the strategy to follow ahead the 2020 targets.

HEA has been recently accepted to participate as an observer in the Strategic Co-ordination Group (SCG) for the implementation of the Water Framework Directive under the Common Implementation Strategy (CIS).

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Regionaalpoliitika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
International Hydro power Association

European Small hydro power Association

Finantsandmed

Eelarveaasta: 05/2012 - 04/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.