Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

PANASONIC EUROPE LTD

Identifikavimo numeris Registre: 31253607851-84
Registracijos data: 07/02/2012 15:01:29

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/02/2015 15:24:15
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/02/2015 15:24:15
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

PANASONIC EUROPE LTD

PEELIA

Limited

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Willoughby Road
Pašto dėžutė: -
RG12 8FP Bracknell, Berkshire
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 1344 706901

ConneXion Park
Brusselsesteenweg, 502
Pašto dėžutė: -
1731 Zellik
BELGIJA

(+32) 2 238 1171

    Teisiškai atsakingas asmuo

Christopher FFINCH

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Christopher FFINCH

Director

    Tikslai ir uždaviniai

- Ensure that Panasonic is up-to-date with EU initiatives
- Engage in dialogue with EU decision makers

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- EU Japan free trade agreement
- EGA environmental goods agreement
- ITA information technology agreement
- Various customs classification
- Copyright Levies
- Audivisual policy
- Data Protection
- Spectrum policy
- Cyber security
- Consumers issues
- Market surveillance for lighting
- Big data
- Standardisation
- Patents
- eAccessibility
- Energy and Environmental issues


 

Non

Non

Non

Non

Non

- Trade (incl. customs classification)
- Technical and regulatory issues
- Intellectual Property Rights (incl. Copyright Levies)
- Consumer Policy
- e-Commerce
- Energy and Environmental issues
- eAccessibility
- CSR
- Lighting

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2   50%: 1  

3

2,5

Director of Government Affairs and 2 Goverment Affairs Managers

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Antoine LARPIN 20/08/2015 31/08/2016
Sandra ALVERÀ 20/08/2015 31/08/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

- DigitalEurope
- LightingEurope
- JBCE: Japanese Business Council of Europe
- JEITA

    Finansiniai duomenys

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.