Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

PANASONIC EUROPE LTD

Tunnusnumber registris: 31253607851-84
Registreerimise kuupäev: 7.02.12 15:01:29

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.01.14 9:51:59
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.01.14 9:51:59


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: PANASONIC EUROPE LTD
Akronüüm: PEELIA
Õiguslik vorm: Limited
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christopher FFINCH
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christopher FFINCH
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 502 ConneXion Park Brusselsesteenweg
Postkast: -
1731 Zellik
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 238 1171
Faks: (+32) 2 230 5607
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: - Ensure that Panasonic is up-to-date with EU initiatives
- Engage in dialogue with EU decision makers
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave: Director of Government Affairs and 3 Goverment Affairs Managers

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Sandra Alverà 3.07.14 27.06.15
Antoine LARPIN 4.07.14 1.07.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Trade (incl. customs classification)
- Technical and regulatory issues
- Intellectual Property Rights (incl. Copyright Levies)
- Consumer Policy
- e-Commerce
- Energy and Environmental issues
- eAccessibility
- CSR
- Lighting

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
- DigitalEurope
- LightingEurope
- JBCE: Japanese Business Council of Europe
- CSR Europe
- JEITA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.