Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

PANASONIC EUROPE LTD

Tunnusnumber registris: 31253607851-84
Registreerimise kuupäev: 07/02/2012 15:01:29

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 16/02/2015 15:24:15
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16/02/2015 15:24:15
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 16/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

PANASONIC EUROPE LTD

PEELIA

Limited

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Willoughby Road
Postkast: -
RG12 8FP Bracknell, Berkshire
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44)1344 706901

ConneXion Park Brusselsesteenweg, 502
Postkast: -
1731 Zellik
BELGIA

(+32)2 238 1171

    Juriidiliselt vastutav isik

Christopher FFINCH

Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Christopher FFINCH

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

- Ensure that Panasonic is up-to-date with EU initiatives
- Engage in dialogue with EU decision makers

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- EU Japan free trade agreement
- EGA environmental goods agreement
- ITA information technology agreement
- Various customs classification
- Copyright Levies
- Audivisual policy
- Data Protection
- Spectrum policy
- Cyber security
- Consumers issues
- Market surveillance for lighting
- Big data
- Standardisation
- Patents
- eAccessibility
- Energy and Environmental issues


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

- Trade (incl. customs classification)
- Technical and regulatory issues
- Intellectual Property Rights (incl. Copyright Levies)
- Consumer Policy
- e-Commerce
- Energy and Environmental issues
- eAccessibility
- CSR
- Lighting

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2   50%: 1  

3

2,5

Director of Government Affairs and 2 Goverment Affairs Managers

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Sandra ALVERÀ 20/08/2015 31/08/2016
Antoine LARPIN 20/08/2015 31/08/2016

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

- DigitalEurope
- LightingEurope
- JBCE: Japanese Business Council of Europe
- JEITA

    Finantsandmed

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.