Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

BIMCO

Tunnusnumber registris: 31226213614-86
Registreerimise kuupäev: 19/05/2010 11:52:18

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 10:31:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 10:31:45
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

BIMCO

Membership Organisation

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Bagsvaerdvej, 161
2880 Bagsvaerd
TAANI

(+45) 44368000

    Juriidiliselt vastutav isik

Angus  Frew

Secretary General/CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Michael  Lund

Deputy Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

BIMCO is an independent international shipping association with a membership spanning over 123 countries composed of ship owners, operators, managers, brokers, agents and many other stakeholders with vested interests in the shipping industry.

The association acts on behalf of its global membership to promote higher standards and greater harmony in regulatory matters.

It is a catalyst for the development and promotion of fair and equitable international shipping policy.

BIMCO Vision:
“To be recognised as the most pragmatic, influential and effective shipping industry association in the world.”

BIMCO’s Mission Statement:
“To provide a first class service to its crossindustry membership through the provision of quality information, advice and documentation and effective interventions and actions promoting fairness in the international shipping industry.”

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

All relevant initiatives etc., which have potential bearing on the international shipping industry, including but not limited to maritime transport, environment, competition, etc.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

BIMCO will be focused on EU regulation with an impact on international shipping in accordance with our goals (see that part of BIMCO’s registration).

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Keskkond
  • Konkurents
  • Transport

    Liikmed ja liikmesus

BIMCO is accredited as a Non-Governmental Organisation (NGO), holds observer status with a number of United Nations organs e.g. IMO, UNCITRAL, and UNFCCC and is in close dialogue with maritime administrations, regulatory institutions and other stakeholders within the EU, the USA and Asia. The association provides one of the most comprehensive sources of practical shipping information and a broad range of advisory and consulting services to its members.

    Finantsandmed

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.