Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Energy Networks Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 31106907419-13
Data Reġistrazzjoni: 13/12/2011 13:46:04

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 17/11/2013 11:50:32
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 17/11/2013 11:50:32


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Energy Networks Association
Akronimu: ENA
Statut legali: Industry trade body
Websajt: http://www.energynetworks.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Alison Heath
Kariga: Company Secretary

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  David Crawley
Kariga: ENA consultant

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 52 Horseferry road 
London SW1P 2AF
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 207 706 5100
Numru tal-faks: (+44) 207 706 5101
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Industry trade body for the UK gas and electricity transmission and distribution network companies.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: ENA's overriding goals are to promote the UK and Ireland energy networks and enable our networks to be the safest, most reliable, most efficient and sustainable in the world. We aim to influence decision-makers on issues that are common to its interests.

As the voice of the energy networks sector ENA acts as a strategic focus and channel of communication for the industry. We promote the interests and good standing of the industry, and provide a forum of discussion among company members.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 30
Informazzjoni Kumplimentari: 30 employees in ENA but organisation represents UK network companies employing signifacnt numbers of personnel.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Greenhouse gas emissions
Biodiversity
Ecology
Environmental approval of products

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Eurelectric
Numerous UK safety and environment bodies

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2012 - 03/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.