Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Energy Networks Association

Tunnistenumero rekisterissä: 31106907419-13
Rekisteröintipäivä: 13.12.2011 13:46:04

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 24.11.2014 15:05:48
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.11.2014 15:05:48


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Energy Networks Association
Lyhenne: ENA
Organisaation oikeudellinen muoto: Industry trade body
Internet-osoite: http://www.energynetworks.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alison Heath
Tehtävä organisaatiossa: Company Secretary

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: David Crawley
Tehtävä organisaatiossa: ENA consultant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Horseferry road  52
SW1P 2AF London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 207 706 5100
Faksinumero: (+44) 207 706 5101
Muita yhteystietoja: Industry trade body for the UK gas and electricity transmission and distribution network companies.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ENA's overriding goals are to promote the UK and Ireland energy networks and enable our networks to be the safest, most reliable, most efficient and sustainable in the world. We aim to influence decision-makers on issues that are common to its interests.

As the voice of the energy networks sector ENA acts as a strategic focus and channel of communication for the industry. We promote the interests and good standing of the industry, and provide a forum of discussion among company members.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 30
Lisätietoja 30 employees in ENA but organisation represents UK network companies employing signifacnt numbers of personnel.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Greenhouse gas emissions
Biodiversity
Ecology
Environmental approval of products

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Eurelectric
Numerous UK safety and environment bodies

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2013 - 03/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 100000  € - < 150000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.