Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Avv. Dr. Alessandro Amicarelli

Tunnistenumero rekisterissä: 31077757506-50
Rekisteröintipäivä: 20.12.2011 16:02:23

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 24.11.2014 12:40:04
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.11.2014 12:40:04


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Avv. Dr. Alessandro Amicarelli
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Amicarelli Consulting & Training
Internet-osoite: http://www.amicarelliconsulting.co.uk

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Lakiasiaintoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alessandro Amicarelli
Tehtävä organisaatiossa: Registered Lawyer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Alessandro Amicarelli
Tehtävä organisaatiossa: Registered Lawyer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: York Street  78
W1H 1DP London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 07580000000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Amicarelli Consulting & Training works trans-nationally within the following sectors/areas:

Amicarelli Consulting & Training opera a livello trans-nazionale nei seguenti settori/aree:

- Human Rights - Diritti umani
- Equal Opportunities - Pari opportunità
- Environment - Ambiente
- Energy - Energia
- Enterprise - Imprese
- Development - Sviluppo
- Professionals affairs - Questioni relative ai professionisti
- Consumers affairs - Questioni relative ai consumatori
- Agriculture - Agricoltura
- Training services - Servizi di formazione
- Other services in other fields - Altri servizi in altre aree
Organisaation valvomat edut ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


x

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
0 €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • We had no turnover regarding such activities over the last financial year

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

We had no turnover regarding such activities over the last financial year

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.