Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Avv. Dr. Alessandro Amicarelli

Tunnistenumero rekisterissä: 31077757506-50
Rekisteröintipäivä: 20/12/2011 16:02:23

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/02/2015 18:04:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/02/2015 18:04:23
Päivitettävä viimeistään: 05/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Avv. Dr. Alessandro Amicarelli

Amicarelli Consulting & Training

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Lakiasiaintoimistot

    Yhteystiedot

York Street, 78
W1H 1DP London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

(+44) 07580000000

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Alessandro Amicarelli

Registered Lawyer

    EU-suhteista vastaava henkilö

Alessandro Amicarelli

Registered Lawyer

    Tavoitteet ja tehtävät

Amicarelli Consulting & Training works trans-nationally within the following sectors/areas:

Amicarelli Consulting & Training opera a livello trans-nazionale nei seguenti settori/aree:

- Human Rights - Diritti umani
- Equal Opportunities - Pari opportunità
- Environment - Ambiente
- Energy - Energia
- Enterprise - Imprese
- Development - Sviluppo
- Professionals affairs - Questioni relative ai professionisti
- Consumers affairs - Questioni relative ai consumatori
- Agriculture - Agricoltura
- Training services - Servizi di formazione
- Other services in other fields - Altri servizi in altre aree

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

X


 

En

En

En

En

En

x

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2011  -  12/2011

0 €

0 €

 • NNNNNNN AAAAAAA

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

We had no turnover regarding such activities over the last financial year

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.