Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Avv. Dr. Alessandro Amicarelli

Tunnusnumber registris: 31077757506-50
Registreerimise kuupäev: 20/12/2011 16:02:23

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/10/2015 22:49:38
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 01/07/2015 11:12:21
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 01/07/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Avv. Dr. Alessandro Amicarelli

Amicarelli Consulting & Training

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Õigusbürood

    Kontaktandmed

York Street, 78
W1H 1DP London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 07580000000

    Juriidiliselt vastutav isik

Alessandro Amicarelli

Registered Lawyer

    ELi asjade eest vastutav isik

Alessandro Amicarelli

Registered Lawyer

    Eesmärgid ja ülesanded

Amicarelli Consulting & Training works trans-nationally within the following sectors/areas:

Amicarelli Consulting & Training opera a livello trans-nazionale nei seguenti settori/aree:

- Human Rights - Diritti umani
- Equal Opportunities - Pari opportunità
- Environment - Ambiente
- Energy - Energia
- Enterprise - Imprese
- Development - Sviluppo
- Professionals affairs - Questioni relative ai professionisti
- Consumers affairs - Questioni relative ai consumatori
- Agriculture - Agricoltura
- Training services - Servizi di formazione
- Other services in other fields - Altri servizi in altre aree

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Lobbying activities on behalf of religious and ethnic minorities, particularly the Roma, Sinti and Travellers.
The lobbying activities are mainly carried out through contacts with MEPs and other members of relevant committees.
The section "Complementary Information" explain more in detail the content of the communication with MEPs and other representatives.

The cases of concern high-lighted and about which some MEPs are regularly being informed regard :
1) Limitation to the right to freedom of belief and to the practice of religious freedom of people belonging to religious minorities and of minority groups as such in Europe;
such groups are both traditional religions such as Islam and Charismatic Christians and also New Religious Movements (NRMs) such as the Church of Scientology, the Jehovah's witnesses, the Unification Church and other groups often roughly referred to as sects or cults - contrary to what established at European level, namely with the FoRB Guidelines issued by the Council of the EU in 2013 as well as in violation of other binding decisions of ECJ and ECHR.
2) Cases of discrimination and harrassement of people belonging to the Roma and Travelers and Sinti communities for the very fact they belong to such communities and for this reason such behaviours are indeed classifiable as discriminatory also in this case against the principles and the requirements detailed by the EU institutions in respect of the non discrimination and of the social inclusion of the people belonging to the Roma and Sinti ethnic group.
For both group 1 and 2 the cases interest a number of countries of Western, Central and Eastern Europe.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

The cases of concern highlighted and about which some MEPs are regularly being informed regard :
1) Limitation to the right to freedom of belief and to the practice of religious freedom of people belonging to religious minorities and of minority groups as such in Europe;
such groups are both traditional religions such as Islam and Charismatic Christians and also New Religious Movements (NRMs) such as the Church of Scientology and other groups often roughly referred to as sects or cults.
2) Cases of discrimination and harrassement of people belonging to the Roma and Travelers and Sinti communities for the very fact they belong to such communities and for this reason such behaviours are indeed classifiable as discriminatory.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Spokesman and vice-chairman of the European Federation for Freedom of Belief www.FreedomOfBelief.net

    Finantsandmed

07/2014  -  06/2015

0 €

0 €

 • Roma, Sinti and Travellers Associations

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

We had no turnover regarding such activities over the last financial year because the services were offered on a pro bono basis.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.