Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Avv. Dr. Alessandro Amicarelli

Tunnusnumber registris: 31077757506-50
Registreerimise kuupäev: 20.12.11 16:02:23

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.11.14 12:40:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.11.14 12:40:04


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Avv. Dr. Alessandro Amicarelli
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Amicarelli Consulting & Training
Veebisait: http://www.amicarelliconsulting.co.uk

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Õigusbürood

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alessandro Amicarelli
Ametikoht: Registered Lawyer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alessandro Amicarelli
Ametikoht: Registered Lawyer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 78 York Street 
W1H 1DP London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 07580000000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Amicarelli Consulting & Training works trans-nationally within the following sectors/areas:

Amicarelli Consulting & Training opera a livello trans-nazionale nei seguenti settori/aree:

- Human Rights - Diritti umani
- Equal Opportunities - Pari opportunità
- Environment - Ambiente
- Energy - Energia
- Enterprise - Imprese
- Development - Sviluppo
- Professionals affairs - Questioni relative ai professionisti
- Consumers affairs - Questioni relative ai consumatori
- Agriculture - Agricoltura
- Training services - Servizi di formazione
- Other services in other fields - Altri servizi in altre aree
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


x

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
0 €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • We had no turnover regarding such activities over the last financial year

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

We had no turnover regarding such activities over the last financial year

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.