Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Tunnusnumber registris: 31076147941-02
Registreerimise kuupäev: 2.02.12 15:41:59

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.01.14 14:05:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.01.14 14:05:32


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Union des Associations des Semouliers de l'Ue
Akronüüm: Semouliers
Õiguslik vorm: Association professionnelle
Veebisait: http://www.semouliers.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean François Mas
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Piero Luigi Pianu
Ametikoht: Secrétaire Général

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 6 Via Lovanio 
00198 rome
ITAALIA
Telefoninumber: (+3906) 6785409
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: L’Union à pour objet, dans les limites prévues par le présent Statut, d’assurer la représentation et la promotion des intérêts de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne au niveau européen et international.

A cet effet, l’Union assure tous les contacts nécessaires auprès des Institutions de la Communauté européenne et des Organisations internationales professionnelles qui, de manière directe ou indirecte, peuvent avoir une influence sur l’activité de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


agricoltura e sviluppo rurale, sicurezza alimentare; consumatori

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Põllumajandus ja maaelu areng
  • Tarbijad
  • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 30 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.