Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Tunnusnumber registris: 31076147941-02
Registreerimise kuupäev: 02/02/2012 15:41:59

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/04/2015 11:03:19
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 11:03:19
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Semouliers

Association professionnelle

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Via Lovanio, 6
00198 rome
ITAALIA

(+3906) 6785409

    Juriidiliselt vastutav isik

Jean François Mas

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Piero Luigi Pianu

Secrétaire Général

    Eesmärgid ja ülesanded

L’Union à pour objet, dans les limites prévues par le présent Statut, d’assurer la représentation et la promotion des intérêts de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne au niveau européen et international.

A cet effet, l’Union assure tous les contacts nécessaires auprès des Institutions de la Communauté européenne et des Organisations internationales professionnelles qui, de manière directe ou indirecte, peuvent avoir une influence sur l’activité de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Politica Agricola Comune
Tutela della salute dei consumatori
Politiche Industriali
Politiche Ambientali
Accordi commerciali


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

agricoltura e sviluppo rurale, sicurezza alimentare; consumatori

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Põllumajandus ja maaelu areng
  • Tarbijad
  • Toiduohutus

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

30 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.