Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Identifikationsnummer i registret: 31076147941-02
Registreringsdato: 02-02-12 15:41:59

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 30-01-14 14:05:32
Seneste årlige opdatering 30-01-14 14:05:32


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Union des Associations des Semouliers de l'Ue
Forkortelse: Semouliers
Retlig form: Association professionnelle
Websted: http://www.semouliers.org

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Jean François Mas
Stilling: Président

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Piero Luigi Pianu
Stilling: Secrétaire Général

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Via Lovanio  6
00198 rome
ITALIEN
Telefonnr.: (+3906) 6785409
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: L’Union à pour objet, dans les limites prévues par le présent Statut, d’assurer la représentation et la promotion des intérêts de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne au niveau européen et international.

A cet effet, l’Union assure tous les contacts nécessaires auprès des Institutions de la Communauté européenne et des Organisations internationales professionnelles qui, de manière directe ou indirecte, peuvent avoir une influence sur l’activité de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne.
Organisationen har interesser på:
  • europæisk plan
  • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 2
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


agricoltura e sviluppo rurale, sicurezza alimentare; consumatori

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Forbrugere
  • Fødevaresikkerhed
  • Landbrug og udvikling af landdistrikter

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 30.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.