Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Identifikationsnummer i registret: 31076147941-02
Registreringsdato: 02/02/2012 15:41:59

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 29/04/2015 11:03:19
Seneste årlige opdatering: 29/04/2015 11:03:19
Næste ajourføring skal senest ske den: 29/04/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Semouliers

Association professionnelle

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Via Lovanio, 6
00198 rome
ITALIEN

(+3906) 6785409

    Juridisk ansvarlig

Jean François Mas

Président

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Piero Luigi Pianu

Secrétaire Général

    Mål og opgaver

L’Union à pour objet, dans les limites prévues par le présent Statut, d’assurer la représentation et la promotion des intérêts de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne au niveau européen et international.

A cet effet, l’Union assure tous les contacts nécessaires auprès des Institutions de la Communauté européenne et des Organisations internationales professionnelles qui, de manière directe ou indirecte, peuvent avoir une influence sur l’activité de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne.

  • europæisk plan
  • verdensplan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Politica Agricola Comune
Tutela della salute dei consumatori
Politiche Industriali
Politiche Ambientali
Accordi commerciali


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

agricoltura e sviluppo rurale, sicurezza alimentare; consumatori

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

25%: 1

1

0,2

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Forbrugere
  • Fødevaresikkerhed
  • Landbrug og udvikling af landdistrikter

    Medlemskab og tilhørsforhold

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

30.000 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.