Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Identifikační číslo v rejstříku: 31076147941-02
Datum registrace: 02/02/2012 15:41:59

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/01/2014 14:05:32
Datum poslední roční aktualizace je: 30/01/2014 14:05:32

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Semouliers

Association professionnelle

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Via Lovanio, 6
00198 rome
ITÁLIE

(+3906) 6785409

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jean François Mas

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Piero Luigi Pianu

Secrétaire Général

    Cíle a úkoly

L’Union à pour objet, dans les limites prévues par le présent Statut, d’assurer la représentation et la promotion des intérêts de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne au niveau européen et international.

A cet effet, l’Union assure tous les contacts nécessaires auprès des Institutions de la Communauté européenne et des Organisations internationales professionnelles qui, de manière directe ou indirecte, peuvent avoir une influence sur l’activité de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne.

  • evropské
  • celosvětové

    Činnosti

agricoltura e sviluppo rurale, sicurezza alimentare; consumatori

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Ochrana spotřebitele
  • Zemědělství a rozvoj venkova

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2012  -  12/2012

30 000 €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.