Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Union des Associations des Semouliers de l'Ue

Identifikační číslo v rejstříku: 31076147941-02
Datum registrace: 2.2.12 15:41:59

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.1.14 14:05:32
Datum poslední roční aktualizace je 30.1.14 14:05:32


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Union des Associations des Semouliers de l'Ue
Zkratka: Semouliers
Právní forma Association professionnelle
Internetové stránky: http://www.semouliers.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jean François Mas
Funkce: Président

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Piero Luigi Pianu
Funkce: Secrétaire Général

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Via Lovanio  6
00198 rome
ITÁLIE
Telefon: (+3906) 6785409
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: L’Union à pour objet, dans les limites prévues par le présent Statut, d’assurer la représentation et la promotion des intérêts de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne au niveau européen et international.

A cet effet, l’Union assure tous les contacts nécessaires auprès des Institutions de la Communauté européenne et des Organisations internationales professionnelles qui, de manière directe ou indirecte, peuvent avoir une influence sur l’activité de l’Industrie de la semoulerie de l’Union européenne.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské
  • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


agricoltura e sviluppo rurale, sicurezza alimentare; consumatori

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Bezpečnost potravin
  • Ochrana spotřebitele
  • Zemědělství a rozvoj venkova

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 30 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.