Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

CAOBISCO

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 30978122100-27
Data rejestracji: 31/07/2009 10:15:06

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 22/07/2014 12:32:36
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 22/07/2014 12:32:36

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

CAOBISCO

CAOBISCO

Association de fait

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

    Dane kontaktowe

Boulevard Saint-Michel, 47
1040 Brussels
BELGIA

(+0032) 2 5391800

(+0032) 2 5391575

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Sabine NAFZIGER

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Sabine NAFZIGER

Secretary General

    Cele i zakres obowiązków

The objects of the association are:

1. Promote the Caobisco food categories to stakeholders through building confidence and trust via responsible and transparent practices throughout the supply chain, meeting consumers needs for safe, high quality, tasty and nutritious products;

2. Influence public policy, at European and Global levels via proactive and effective networking and communication with external stakeholders. Use aligned internal policy frameworks to influence current issues and to develop positions on future issues;

3. Enhance value to members by addressing their needs via a transparent, timely and efficient decision making process on all non competitive issues relevant to member’s activities. Make best use of members' expertise and commitment in order to optimise efficiency and aligned positions through collective engagement.
.

 • europejskim
 • światowym

    Działalność

Food Labelling
Commodities Issues including development an Sustainability
Trade Facilitation including WTO etc.
Food safety Issues
CAP reform
etc.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

4

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

CIUS
FoodDrinkEurope
International Confectionery Association

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

350 000  €–400 000  €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.