Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

CAOBISCO

Numer identyfikacyjny w rejestrze 30978122100-27
Data rejestracji: 09-07-31 10:15:06

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-22 12:32:36
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-22 12:32:36


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: CAOBISCO
Nazwa skrócona: CAOBISCO
Status prawny: Association de fait
Strona internetowa: http://www.caobisco.eu

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Sabine NAFZIGER
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Sabine NAFZIGER
Pełniona funkcja: Secretary General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Boulevard Saint-Michel  47
1040 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+0032) 2 5391800
Numer faksu: (+0032) 2 5391575
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The objects of the association are:

1. Promote the Caobisco food categories to stakeholders through building confidence and trust via responsible and transparent practices throughout the supply chain, meeting consumers needs for safe, high quality, tasty and nutritious products;

2. Influence public policy, at European and Global levels via proactive and effective networking and communication with external stakeholders. Use aligned internal policy frameworks to influence current issues and to develop positions on future issues;

3. Enhance value to members by addressing their needs via a transparent, timely and efficient decision making process on all non competitive issues relevant to member’s activities. Make best use of members' expertise and commitment in order to optimise efficiency and aligned positions through collective engagement.
.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Food Labelling
Commodities Issues including development an Sustainability
Trade Facilitation including WTO etc.
Food safety Issues
CAP reform
etc.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
CIUS
FoodDrinkEurope
International Confectionery Association

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 350000  €–400000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.