Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

CAOBISCO

Identitātes numurs Reģistrā: 30978122100-27
Reģistrācijas datums: 31/07/2009 10:15:06

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 30/03/2015 16:53:03
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 30/03/2015 16:53:03
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 30/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

CAOBISCO

CAOBISCO

Association de fait

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Boulevard Saint-Michel, 47
Brussels 1040
BEĻĢIJA

(+0032) 2 5391800

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  Sabine NAFZIGER

Secretary General

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Sabine NAFZIGER

Secretary General

    Mērķi un uzdevumi

The objects of the association are:

1. Promote the Caobisco food categories to stakeholders through building confidence and trust via responsible and transparent practices throughout the supply chain, meeting consumers needs for safe, high quality, tasty and nutritious products;

2. Influence public policy, at European and Global levels via proactive and effective networking and communication with external stakeholders. Use aligned internal policy frameworks to influence current issues and to develop positions on future issues;

3. Enhance value to members by addressing their needs via a transparent, timely and efficient decision making process on all non competitive issues relevant to member’s activities. Make best use of members' expertise and commitment in order to optimise efficiency and aligned positions through collective engagement.
.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Agriculture and Rural Development
Competition
Consumer Affairs
Customs
Development
Energy
External Relations
Food Safety


 

CDG Arable crops
CDG Milk
CDG International Aspects of Agriculture
CDG CAP

Food Labelling
Commodities Issues including development an Sustainability
Trade Facilitation including WTO etc.
Food safety Issues
CAP reform
etc.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 4  

4

4

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide

    Dalība organizācijās


 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • FRANCIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA
 • NORVĒĢIJA
 • ŠVEICE

CIUS
FoodDrinkEurope
International Confectionery Association

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 000 000 €

 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

1 000 000 €

1 000 000 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.